Struer KommuneStruer Lydens by
Centerstruktur

Struer Kommunes organisation er inddelt i ni centre. Nogle afdelinger og institutioner hører direkte under de enkelte direktører i direktionen. Flere af centrene dækker over mange afdelinger som kan ses nedenfor.

Arbejdsmarked

 • Jobcenter Struer
 • Ydelseskontor

Børne- og familiecentret

 • Familieafsnittet
 • Sundhedsplejeafsnittet
 • PPR-afsnittet
 • Behandlingsafsnittet
 • Døgninstitution for handicappede under 18 år

Handicap, social og psykiatri

 • Myndighed
 • Døgninstitutioner for handicappede over18 år
 • Socialpsykiatrien
 • Integration
 • Støttet uddannelse og beskæftigelse

Infocenter Struer

 • Borgerservice
 • Struer Bibliotek
 • Struer Musikskole
 • Struer Turistbureau

Intern service

 • Økonomi
 • Løn
 • Sekretariat
 • IT

Plan og miljø

 • Plan/Byggekontor
 • Natur/Landbrug
 • Miljø/Forsyning

Skoler og dagtilbud

 • Dagtilbud, herunder vuggestuer og børnehaver
 • Folkeskoler
 • Struer Skolehjem
 • Ungdomsskole

Sundhed og omsorg

 • Kommunale tandpleje
 • Kostområdet
 • Myndighed
 • Plejehjem
 • Demensafsnittet
 • Hjemmesygeplejen
 • Hjemmeplejen
 • SundhedscenterStruer
 • Akutafsnittet

Teknisk drift og anlæg

 • Veje
 • Idrætsanlæg
 • Legepladser
 • Kystsikring
 • Hegnsyn
 • Kommunale bygninger
 • Anlægsopgaver
 • Trafik

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk