Struer KommuneStruer Lydens by
Om- og tilbygning, Limfjordsskolen - 2. etape

For Struer Kommune udbydes hermed 2. etape af om- og tilbygning af Limfjordsskolen Struer, Drøwten 1, 7600 Struer. 

Arbejdet omfatter ca. 2.800 m² ombygning og ca. 2.300 m² tilbygning. Alt fordelt på flere etager. 

Eksisterende bygninger ombygges, så de passer til nutidige krav og ønsker. 
Herudover opbygges en ny 1. sal ovenpå eksisterende stueplan samt en sammenbygning og en udvidelse ved idrætshallen. 

Eksisterende vinduer bibeholdes som hovedregel, men der er også nye træ/alu vinduer/døre.
Nedhængte træbetonlofter, linoleumsgulve, delvis nye installationer samt paptækkede tage. 

Arbejdet udføres i henhold til lov og indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, cirkulære om kvalitetssikring, AB92, samt lov om begrænsning af skyldnerens muligheder for deltagelse i off. udbudsforretninger. Tildelingskriteriet vil være laveste pris. 

Byggeriet udbydes i følgende fagentrepriser: 
A:  NEDRIVNINGSENTREPRISEN – gammel SFO, overdækning og delvis gl. tagkonstruktion
B:  MURERENTREPRISEN – jord, kloak, beton, betonelementer, konstruktionsstål, murer/tømrernedrivning, murer og anlæg 
C:  TØMRERENTREPRISEN – tømrer, snedker, fuge og blik 
D:  TAGPAPENTREPRISEN – trapezplader og pap/udv. isolering 
E:  GULVENTREPRISEN – bløde gulve 
F:  MALERENTREPRISEN – maler og rengøring
G:  VVS-ENTREPRISEN – nedbrydning, vand, varme, afløb, sanitet, tekn. isolering og automatik
H:  VENTILATIONSENTREPRISEN – nedbrydning, ventilation og automatik
I:   EL-ENTREPRISEN – nedbrydning, stærkstrøm og svagstrøm

Materialet uploades i Mercell fra den. 14. juni 2016, hvorefter den enkelte kan downloade materialet. 
For yderligere informationer samt deltagelse i opgaven ses her: http://permalink.mercell.com/59245627.aspx (Dette link er først aktivt den. 14 juni 2016 kl. 12.00)
Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. 

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage en login kode til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.
Materialet uploades i Mercell fra den. 14. juni 2016, hvorefter den enkelte kan downloade materialet. 

Licitationen og afgivelse af tilbud holdes tirsdag den 5. juli 2016. Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet. 
Det er kun elektroniske tilbud i Mercell der vil blive accepteret.  

Under forbehold af myndighedernes og bygherrens godkendelse startes arbejderne mandag den 8. august, 2016 og afleveres til ibrugtagning mandag den 7. august 2017. 

Bygherre: Struer Kommune, Østergade 11 – 15, 7600 Struer
Arkitekt: fn-tegnestuen a/s, Vestergade 6, 3. sal, 7600 Struer
Ingeniør, konstruktioner og install.: Grue + Kirkgaard A/S, Nupark 51, 7500 Holstebro
Ingeniør, el-installationer: Peter Sevelsted ApS, Hjaltesvej 55, 7800 Skive                               

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk