Struer KommuneStruer Lydens by
Nedrivning af Østre Skole og Peter Bangsvej 104

For Struer Kommune udbydes hermed nedrivning af Østre Skole og bygninger på Peter Bangsvej 104 i Struer.

Østre Skole: eksisterende bygninger nedrives og hele området reetableres tilsået med græs.
Peter Bangsvej 104: nedrive eksisterende lagerbygninger og afleveres med knust beton 0-40mm.

Arbejdet udføres i henhold til lov og indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, cirkulære om kvalitetssikring, AB92, samt lov om begrænsning af skyldnerens muligheder for deltagelse i off. udbudsforretninger. Tildelingskriteriet vil være laveste pris. 

Byggeriet udbydes i følgende fagentreprise: 
A:    NEDRIVNINGSENTREPRISEN 

Materialet uploades i Mercell fra den. 9. juni 2016, hvorefter den enkelte kan downloade materialet. 
For yderligere informationer samt deltagelse i opgaven gå til dette link 
Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.
Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. 
Du vil modtage et login til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afgive dit tilbud.

Licitationen og afgivelse af tilbud holdes mandag d 4. juli 2016. 

Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet. 
Det er kun elektroniske tilbud i Mercell der vil blive accepteret.  

Under forbehold af myndighedernes og bygherrens godkendelse opstartes arbejderne mandag den 
14. august, 2017 og afleveres senest fredag den 27. september 2017. 

Bygherre: Struer Kommune, Østergade 11, 7600 Struer

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk