Struer KommuneStruer Lydens by
Vandforsyningsloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Skærshøjvej 15, 7790 Thyholm - Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding.pdf20-02-2017
2Anemonevej 28, Struer - Afslag på ansøgning om etablering af boring og indvinding af grundvand til havevanding.pdf09-02-2017
3Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_10d_Hvidbjerg_By_Hvidbjerg.pdf09-02-2017
4Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_28e_Jegindø_By_Jegindø.pdf09-02-2017
5Tilladelse_etablering_grundvandsovervågningsboring_4by_Venø_By_Venø.pdf09-02-2017
6Vinderupvej 1 - Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.pdf09-02-2017
7Tambohus Vandværk - tilladelse råvandsstation_bundfældningstank_udledning.pdf09-02-2017
8Sønderskovvej 9 - Tilladelse til indvinding af grundvand til dyrevanding.pdf09-02-2017
9Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_2a_Mattrup_Resen.pdf09-02-2017
10Tambohus Vandværk - tilladelse til indvinding af grundvand til vandforsyning.pdf09-02-2017
11St. Nørbyvej 1 - Tilladelse til indvinding af grundvand - markvanding.pdf09-02-2017
12Rødebrovej 23 Struer - Fornyelse af tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding.pdf09-02-2017
13Ravnsbjergvej 2 - tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.pdf09-02-2017
14Rødebrovej 13, fornyelse af tilladelse til markvanding fra boring DGU-nr 63922.pdf09-02-2017
15Lucernemarken 19 - Tilladelse til indvinding af grundvand- markvanding.pdf09-02-2017
16Jegindøvej 17, 7790 Thyholm - tilladelse til havevanding.pdf09-02-2017
17Aspvej 28 - Tilladelse til indvinding af grundvand - markvanding.pdf09-02-2017
18Humlum Vandværk - Tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning_endelig.pdf09-02-2017
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk