Struer KommuneStruer Lydens by
Vandforsyningsloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Lyngs Sommerhusområde - Tilladelse til midlertidig grundvandssænkning.pdf14-07-2017
2Bonnesigvej 21, 7600 Struer, fornyelse af tilladelse til vandindvinding fra boring med DGU-nr .pdf09-06-2017
3Lindevænget 44b - VVM Screenningsafgørelse - Hjem vandværk ny kildeplads.pdf29-05-2017
4Bonnesigvej 19 - Tilladelse til havvanding fra boring DGU-nr 53302.pdf31-03-2017
5Strandbjerggårdvej 8, 7600 Struer ? Tilladelse til indvinding af grundvand til drikkevand.pdf31-03-2017
6Stadsbjergvej 8, Struer - Fornyelse af tilladelse til indvinding af grundvand til markvand.pdf23-02-2017
7Broholmvej 13, Struer - Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding.pdf21-02-2017
8Skærshøjvej 15, 7790 Thyholm - Tilladelse til indvinding af grundvand til havevanding.pdf20-02-2017
9Anemonevej 28, Struer - Afslag på ansøgning om etablering af boring og indvinding af grundvand til havevanding.pdf09-02-2017
10Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_10d_Hvidbjerg_By_Hvidbjerg.pdf09-02-2017
11Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_28e_Jegindø_By_Jegindø.pdf09-02-2017
12Tilladelse_etablering_grundvandsovervågningsboring_4by_Venø_By_Venø.pdf09-02-2017
13Vinderupvej 1 - Tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.pdf09-02-2017
14Tambohus Vandværk - tilladelse råvandsstation_bundfældningstank_udledning.pdf09-02-2017
15Sønderskovvej 9 - Tilladelse til indvinding af grundvand til dyrevanding.pdf09-02-2017
16Tilladelse til etablering af grundvandsovervågningsboring_2a_Mattrup_Resen.pdf09-02-2017
17Tambohus Vandværk - tilladelse til indvinding af grundvand til vandforsyning.pdf09-02-2017
18St. Nørbyvej 1 - Tilladelse til indvinding af grundvand - markvanding.pdf09-02-2017
19Rødebrovej 23 Struer - Fornyelse af tilladelse til at indvinde grundvand til markvanding.pdf09-02-2017
20Ravnsbjergvej 2 - tilladelse til indvinding af grundvand til markvanding.pdf09-02-2017
21Rødebrovej 13, fornyelse af tilladelse til markvanding fra boring DGU-nr 63922.pdf09-02-2017
22Lucernemarken 19 - Tilladelse til indvinding af grundvand- markvanding.pdf09-02-2017
23Jegindøvej 17, 7790 Thyholm - tilladelse til havevanding.pdf09-02-2017
24Aspvej 28 - Tilladelse til indvinding af grundvand - markvanding.pdf09-02-2017
25Humlum Vandværk - Tilladelse til indvinding af grundvand til almen vandforsyning_endelig.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk