Struer KommuneStruer Lydens by
Planloven, herunder VVM - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Sønder Hjermvej 7560 - Landzonetilladelse til udhusbyggeri.pdf20-06-2017
2Dispensation fra lokalplan 335.pdf14-06-2017
3Dispensation fra lokalplan 335 Bilag 1.pdf14-06-2017
4Handbjerghus Efterskole - landzonetilladelse til forhindringsbane mv..pdf09-06-2017
5Handbjerghus Efterskole - Bilag 2. revideret ansøgning.pdf09-06-2017
6Handbjerghus Efterskole - Bilag 1. oversigtskort (1).pdf09-06-2017
7Hovedvejen 73 - Landzonetilladelse.pdf02-06-2017
8Kirkevej 20 - Landzonetilladelse.pdf01-06-2017
9Langdyssen 24 - Landzonetilladelse.pdf01-06-2017
10landzonetilladelse til anlæggelse af vandhul, Donskærvej 2.pdf24-05-2017
11Remmerstrandvej 205, Toftum - Landzonetilladelse til udstykning.pdf18-05-2017
12Remmerstrandvej 205 - oversigtskort.pdf18-05-2017
13Remmerstrandvej 205 - ændringskort.pdf18-05-2017
14Grøndalvej 22, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til hestestald.pdf10-05-2017
15Hovedvejen 56 - Afslag husstandsmølle.pdf03-05-2017
16Følgebrev til lokalplan 335 - Drivein bageri på Havne Allé.pdf28-04-2017
17lokalplan for Havne Allé 1 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7.pdf28-04-2017
18Klitten 10 Venø - Landzonetilladelse til 3 shelter.pdf27-04-2017
19Lucernemarken 14a - Landzonetilladelse.pdf06-04-2017
20Hjermvej 53 A - Landzonetilladelse klokkestabel.pdf03-04-2017
21Hjermvej 53 A - projektbeskrivelse.pdf31-03-2017
22Vigen 1 - Landzonetilladelse ændret anvendelse fra erhverv til bolig.pdf31-03-2017
23Breinholtvej 2 - landzonetilladelse til nyt stuehus.pdf13-03-2017
24Breinholtvej 2 - bilag 2 - situationsplan.pdf13-03-2017
25Breinholtvej 2 - bilag 3 - facadetegninger.pdf13-03-2017
26Breinholtvej 2 - bilag 1 - oversigtskort.pdf13-03-2017
27Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 1. situationsplan.pdf13-03-2017
28Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 2. rejst situationsplan.pdf13-03-2017
29Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf13-03-2017
30Langhøjvej 29 - Landzonetilladelse til overdækning ved Langhøjskolen.pdf09-03-2017
31Grøndalvej 12 - Landzonetilladelse bolig.pdf09-03-2017
32Ibstedvej 5 - Landzonetilladelse autoværksted.pdf02-03-2017
33Rødebrovej 6, tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Hestbæk - Riskær Bæk (ST 7579 - 7582 m).pdf28-02-2017
34SMV-afgørelse vedr. forslag til Natura 2000-handleplaner.pdf28-02-2017
35Oddesundvej 20, Struer - landzonetilladelse garage.pdf15-02-2017
36Lp 333 - vedtaget.pdf09-02-2017
37Naturgasledning - Afgørelse - naturgasledning fra ausumgaard til Struer Syd ikke VVM-pligtig.pdf09-02-2017
38Landzonetilladelse udvidelse boligareal Rødebrovej 8.pdf09-02-2017
39Lp333 - følgebrev, endelig vedtaget.pdf09-02-2017
40Landzonetilladelse spejderhytte Bækvej 21.pdf09-02-2017
41Landzonetilladelse tilbygning bolig Jegbjergvej 20.pdf09-02-2017
42Landzonetilladelse til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
43Landzonetilladelse udhus Trekløvervej 7 1.pdf09-02-2017
44Landzonetilladelse toiletbygning Bøhlørevej 16.pdf09-02-2017
45Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan - Struer Golfbane.pdf09-02-2017
46Landzonetilladelse Rubjerghøj 6 - Ændret anvendelse af staldbygning.pdf09-02-2017
47Landzonetilladelse skulptur Strandbjerggårdvej.pdf09-02-2017
48Landzonetilladelse Rubjerghøj 6.pdf09-02-2017
49Landzonetilladelse til indretning af whiskydestilleri, Villemoesvej 1.pdf09-02-2017
50Landzonetilladelse hytte Holstebrovej 94.pdf09-02-2017
51Landzonetilladelse hytte Rødebrovej 15.pdf09-02-2017
52Landzonetilladelse madpakkehus Kobbelhøje 5.pdf09-02-2017
53Landzonetilladelse Kappelvej 26.pdf09-02-2017
54Landzonetilladelse maskinhal Vestergade 53.pdf09-02-2017
55Landzonetilladelse nedsivningsanlæg Sportsvej 7.pdf09-02-2017
56Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 118.pdf09-02-2017
57Landzonetilladelse husstandsvindmølle Præstegård Plantage 5.pdf09-02-2017
58Landzonetilladelse husstandsvindmølle Serup Kirkevej 9.pdf09-02-2017
59Landzonetilladelse husstandsvindmølle Tolsgårdvej 12 3.pdf09-02-2017
60Landzonetilladelse container Vester Gimsingvej 1.pdf09-02-2017
61Landzonetilladelse garage Tingvej 28.pdf09-02-2017
62Landzonetilladelse garage.pdf09-02-2017
63Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 73.pdf09-02-2017
64Landzonetilladelse Havstokken 10.pdf09-02-2017
65Klimatilpasningsplan 2016.pdf09-02-2017
66Landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf09-02-2017
67Klimahandleplaner.pdf09-02-2017
68Bilag til afgørelse - facadetegninger til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
69Bilag 3 - Fotovisualisering Holstebrovej.pdf09-02-2017
70Bilag til afgørelse - situationsplan til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
71Dalgårdsvej 31 - Landzonetilladelse udhus.pdf09-02-2017
72Klimahandleplan Følgebrev - Kommuneplantillæg - Klimahandleplan.pdf09-02-2017
73Hellerødvej 5, 7790 Thyholm ? landzonetilladelse til halmfyr.pdf09-02-2017
74AFGØRELSE vedr miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner.pdf09-02-2017
75Afgørelse VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3 Thyholm.pdf09-02-2017
76Bilag 2 - situationsplan.pdf09-02-2017
77Bilag 1 - Oversigtskort.pdf09-02-2017
78Vester Gimsingvej, Bilag 1 Skema for VVM-screening.pdf09-02-2017
79Vester Gimsingvej, Bilag 2 Støjnotat til VVM anmeldelse.pdf09-02-2017
80VVM-screening af kystsikring med sandfodring ved Bøhl.pdf09-02-2017
81Vester Gimsingvej 7600 Struer - Hvidberg AS - Afgørelse om VVM pligt.pdf09-02-2017
82Tilbygning og solceller Dalgårdsvej 31.pdf09-02-2017
83Screeningsskema til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
84PLAN - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
85Nørskovvej 5, 7790 - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
86Naturgasledning - Bilag 1 - VVM-anmeldelse af naturgasledning Ausumgaard - Struer.pdf09-02-2017
87Naturgasledning - Bilag 2 - Struer Kommunes VVM-screening af naturgasprojekt.pdf09-02-2017
88Naturnotat til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk