Struer KommuneStruer Lydens by
Planloven, herunder VVM - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Lucernemarken 14a - Landzonetilladelse.pdf06-04-2017
2Hjermvej 53 A - Landzonetilladelse klokkestabel.pdf03-04-2017
3Hjermvej 53 A - projektbeskrivelse.pdf31-03-2017
4Vigen 1 - Landzonetilladelse ændret anvendelse fra erhverv til bolig.pdf31-03-2017
5Breinholtvej 2 - landzonetilladelse til nyt stuehus.pdf13-03-2017
6Breinholtvej 2 - bilag 2 - situationsplan.pdf13-03-2017
7Breinholtvej 2 - bilag 3 - facadetegninger.pdf13-03-2017
8Breinholtvej 2 - bilag 1 - oversigtskort.pdf13-03-2017
9Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 1. situationsplan.pdf13-03-2017
10Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 2. rejst situationsplan.pdf13-03-2017
11Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf13-03-2017
12Langhøjvej 29 - Landzonetilladelse til overdækning ved Langhøjskolen.pdf09-03-2017
13Grøndalvej 12 - Landzonetilladelse bolig.pdf09-03-2017
14Ibstedvej 5 - Landzonetilladelse autoværksted.pdf02-03-2017
15Rødebrovej 6, tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Hestbæk - Riskær Bæk (ST 7579 - 7582 m).pdf28-02-2017
16SMV-afgørelse vedr. forslag til Natura 2000-handleplaner.pdf28-02-2017
17Oddesundvej 20, Struer - landzonetilladelse garage.pdf15-02-2017
18Lp 333 - vedtaget.pdf09-02-2017
19Naturgasledning - Afgørelse - naturgasledning fra ausumgaard til Struer Syd ikke VVM-pligtig.pdf09-02-2017
20Landzonetilladelse udvidelse boligareal Rødebrovej 8.pdf09-02-2017
21Lp333 - følgebrev, endelig vedtaget.pdf09-02-2017
22Landzonetilladelse spejderhytte Bækvej 21.pdf09-02-2017
23Landzonetilladelse tilbygning bolig Jegbjergvej 20.pdf09-02-2017
24Landzonetilladelse til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
25Landzonetilladelse udhus Trekløvervej 7 1.pdf09-02-2017
26Landzonetilladelse toiletbygning Bøhlørevej 16.pdf09-02-2017
27Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan - Struer Golfbane.pdf09-02-2017
28Landzonetilladelse Rubjerghøj 6 - Ændret anvendelse af staldbygning.pdf09-02-2017
29Landzonetilladelse skulptur Strandbjerggårdvej.pdf09-02-2017
30Landzonetilladelse Rubjerghøj 6.pdf09-02-2017
31Landzonetilladelse til indretning af whiskydestilleri, Villemoesvej 1.pdf09-02-2017
32Landzonetilladelse hytte Holstebrovej 94.pdf09-02-2017
33Landzonetilladelse hytte Rødebrovej 15.pdf09-02-2017
34Landzonetilladelse madpakkehus Kobbelhøje 5.pdf09-02-2017
35Landzonetilladelse Kappelvej 26.pdf09-02-2017
36Landzonetilladelse maskinhal Vestergade 53.pdf09-02-2017
37Landzonetilladelse nedsivningsanlæg Sportsvej 7.pdf09-02-2017
38Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 118.pdf09-02-2017
39Landzonetilladelse husstandsvindmølle Præstegård Plantage 5.pdf09-02-2017
40Landzonetilladelse husstandsvindmølle Serup Kirkevej 9.pdf09-02-2017
41Landzonetilladelse husstandsvindmølle Tolsgårdvej 12 3.pdf09-02-2017
42Landzonetilladelse container Vester Gimsingvej 1.pdf09-02-2017
43Landzonetilladelse garage Tingvej 28.pdf09-02-2017
44Landzonetilladelse garage.pdf09-02-2017
45Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 73.pdf09-02-2017
46Landzonetilladelse Havstokken 10.pdf09-02-2017
47Klimatilpasningsplan 2016.pdf09-02-2017
48Landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf09-02-2017
49Klimahandleplaner.pdf09-02-2017
50Bilag til afgørelse - facadetegninger til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
51Bilag 3 - Fotovisualisering Holstebrovej.pdf09-02-2017
52Bilag til afgørelse - situationsplan til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
53Dalgårdsvej 31 - Landzonetilladelse udhus.pdf09-02-2017
54Klimahandleplan Følgebrev - Kommuneplantillæg - Klimahandleplan.pdf09-02-2017
55Hellerødvej 5, 7790 Thyholm ? landzonetilladelse til halmfyr.pdf09-02-2017
56AFGØRELSE vedr miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner.pdf09-02-2017
57Afgørelse VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3 Thyholm.pdf09-02-2017
58Bilag 2 - situationsplan.pdf09-02-2017
59Bilag 1 - Oversigtskort.pdf09-02-2017
60Vester Gimsingvej, Bilag 1 Skema for VVM-screening.pdf09-02-2017
61Vester Gimsingvej, Bilag 2 Støjnotat til VVM anmeldelse.pdf09-02-2017
62VVM-screening af kystsikring med sandfodring ved Bøhl.pdf09-02-2017
63Vester Gimsingvej 7600 Struer - Hvidberg AS - Afgørelse om VVM pligt.pdf09-02-2017
64Tilbygning og solceller Dalgårdsvej 31.pdf09-02-2017
65Screeningsskema til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
66PLAN - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
67Nørskovvej 5, 7790 - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
68Naturgasledning - Bilag 1 - VVM-anmeldelse af naturgasledning Ausumgaard - Struer.pdf09-02-2017
69Naturgasledning - Bilag 2 - Struer Kommunes VVM-screening af naturgasprojekt.pdf09-02-2017
70Naturnotat til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk