Struer KommuneStruer Lydens by
Planloven, herunder VVM - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Breinholtvej 2 - landzonetilladelse til nyt stuehus.pdf13-03-2017
2Breinholtvej 2 - bilag 2 - situationsplan.pdf13-03-2017
3Breinholtvej 2 - bilag 3 - facadetegninger.pdf13-03-2017
4Breinholtvej 2 - bilag 1 - oversigtskort.pdf13-03-2017
5Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 1. situationsplan.pdf13-03-2017
6Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 2. rejst situationsplan.pdf13-03-2017
7Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf13-03-2017
8Langhøjvej 29 - Landzonetilladelse til overdækning ved Langhøjskolen.pdf09-03-2017
9Grøndalvej 12 - Landzonetilladelse bolig.pdf09-03-2017
10Ibstedvej 5 - Landzonetilladelse autoværksted.pdf02-03-2017
11Rødebrovej 6, tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Hestbæk - Riskær Bæk (ST 7579 - 7582 m).pdf28-02-2017
12SMV-afgørelse vedr. forslag til Natura 2000-handleplaner.pdf28-02-2017
13Oddesundvej 20, Struer - landzonetilladelse garage.pdf15-02-2017
14Lp 333 - vedtaget.pdf09-02-2017
15Naturgasledning - Afgørelse - naturgasledning fra ausumgaard til Struer Syd ikke VVM-pligtig.pdf09-02-2017
16Landzonetilladelse udvidelse boligareal Rødebrovej 8.pdf09-02-2017
17Lp333 - følgebrev, endelig vedtaget.pdf09-02-2017
18Landzonetilladelse spejderhytte Bækvej 21.pdf09-02-2017
19Landzonetilladelse tilbygning bolig Jegbjergvej 20.pdf09-02-2017
20Landzonetilladelse til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
21Landzonetilladelse udhus Trekløvervej 7 1.pdf09-02-2017
22Landzonetilladelse toiletbygning Bøhlørevej 16.pdf09-02-2017
23Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan - Struer Golfbane.pdf09-02-2017
24Landzonetilladelse Rubjerghøj 6 - Ændret anvendelse af staldbygning.pdf09-02-2017
25Landzonetilladelse skulptur Strandbjerggårdvej.pdf09-02-2017
26Landzonetilladelse Rubjerghøj 6.pdf09-02-2017
27Landzonetilladelse til indretning af whiskydestilleri, Villemoesvej 1.pdf09-02-2017
28Landzonetilladelse hytte Holstebrovej 94.pdf09-02-2017
29Landzonetilladelse hytte Rødebrovej 15.pdf09-02-2017
30Landzonetilladelse madpakkehus Kobbelhøje 5.pdf09-02-2017
31Landzonetilladelse Kappelvej 26.pdf09-02-2017
32Landzonetilladelse maskinhal Vestergade 53.pdf09-02-2017
33Landzonetilladelse nedsivningsanlæg Sportsvej 7.pdf09-02-2017
34Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 118.pdf09-02-2017
35Landzonetilladelse husstandsvindmølle Præstegård Plantage 5.pdf09-02-2017
36Landzonetilladelse husstandsvindmølle Serup Kirkevej 9.pdf09-02-2017
37Landzonetilladelse husstandsvindmølle Tolsgårdvej 12 3.pdf09-02-2017
38Landzonetilladelse container Vester Gimsingvej 1.pdf09-02-2017
39Landzonetilladelse garage Tingvej 28.pdf09-02-2017
40Landzonetilladelse garage.pdf09-02-2017
41Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 73.pdf09-02-2017
42Landzonetilladelse Havstokken 10.pdf09-02-2017
43Klimatilpasningsplan 2016.pdf09-02-2017
44Landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf09-02-2017
45Klimahandleplaner.pdf09-02-2017
46Bilag til afgørelse - facadetegninger til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
47Bilag 3 - Fotovisualisering Holstebrovej.pdf09-02-2017
48Bilag til afgørelse - situationsplan til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
49Dalgårdsvej 31 - Landzonetilladelse udhus.pdf09-02-2017
50Klimahandleplan Følgebrev - Kommuneplantillæg - Klimahandleplan.pdf09-02-2017
51Hellerødvej 5, 7790 Thyholm ? landzonetilladelse til halmfyr.pdf09-02-2017
52AFGØRELSE vedr miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner.pdf09-02-2017
53Afgørelse VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3 Thyholm.pdf09-02-2017
54Bilag 2 - situationsplan.pdf09-02-2017
55Bilag 1 - Oversigtskort.pdf09-02-2017
56Vester Gimsingvej, Bilag 1 Skema for VVM-screening.pdf09-02-2017
57Vester Gimsingvej, Bilag 2 Støjnotat til VVM anmeldelse.pdf09-02-2017
58VVM-screening af kystsikring med sandfodring ved Bøhl.pdf09-02-2017
59Vester Gimsingvej 7600 Struer - Hvidberg AS - Afgørelse om VVM pligt.pdf09-02-2017
60Tilbygning og solceller Dalgårdsvej 31.pdf09-02-2017
61Screeningsskema til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
62PLAN - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
63Nørskovvej 5, 7790 - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
64Naturgasledning - Bilag 1 - VVM-anmeldelse af naturgasledning Ausumgaard - Struer.pdf09-02-2017
65Naturgasledning - Bilag 2 - Struer Kommunes VVM-screening af naturgasprojekt.pdf09-02-2017
66Naturnotat til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk