Struer KommuneStruer Lydens by
Planloven, herunder VVM - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Dispensation fra deklaration.pdf17-08-2017
2Følgebrev til endelig vedtagelse af kommuneplantillæg nr 8 - Temaplan for erhverv.pdf17-08-2017
3Hovedvejen 56, 7790 - PL §35 Landzonetilladelse til gasflaskeautomat.pdf15-08-2017
4Tilladelse til reguleringsprojekt i Hestbæk.pdf10-08-2017
5Holstebrovej 98 7600 Lovliggørende landzonetilladelse til byggeri.pdf07-08-2017
6Lokalplan 334 - kommuneplantillæg nr 6 - miljørapport for vindmølleprojekt ved Stokhøjvej.pdf02-08-2017
7Sammenfattende redegørelse for miljørapport for vindmølleprojekt ved Stokhøjvej.pdf02-08-2017
8Stokhøjvej - VVM-tilladelse i forbindelse med vindmølleprojekt.pdf02-08-2017
9Rødebrovej 8 - Lovliggørende landzonetilladelse til opstillet solcelleanlæg.pdf26-07-2017
10Vigen 4, Venø - Forlængelse af landzonetilladelse.pdf20-07-2017
11Lindeborgvej, Hjerm - Landzonetilladelse til etablering af regnvandsbassin.pdf19-07-2017
12Tambogade 31, Thyholm - Landzonetilladelse til opførelse af fritidsbolig.pdf13-07-2017
13Lindeborgvej Hjerm - Afgørelse om ikke VVM - Etablering af regnvandsbassiner Hjerm.pdf07-07-2017
14Sønder Hjermvej 7560 - Landzonetilladelse til udhusbyggeri.pdf20-06-2017
15Dispensation fra lokalplan 335.pdf14-06-2017
16Dispensation fra lokalplan 335 Bilag 1.pdf14-06-2017
17Handbjerghus Efterskole - landzonetilladelse til forhindringsbane mv..pdf09-06-2017
18Handbjerghus Efterskole - Bilag 2. revideret ansøgning.pdf09-06-2017
19Handbjerghus Efterskole - Bilag 1. oversigtskort (1).pdf09-06-2017
20Hovedvejen 73 - Landzonetilladelse.pdf02-06-2017
21Kirkevej 20 - Landzonetilladelse.pdf01-06-2017
22Langdyssen 24 - Landzonetilladelse.pdf01-06-2017
23landzonetilladelse til anlæggelse af vandhul, Donskærvej 2.pdf24-05-2017
24Remmerstrandvej 205, Toftum - Landzonetilladelse til udstykning.pdf18-05-2017
25Remmerstrandvej 205 - oversigtskort.pdf18-05-2017
26Remmerstrandvej 205 - ændringskort.pdf18-05-2017
27Grøndalvej 22, 7790 Thyholm - Landzonetilladelse til hestestald.pdf10-05-2017
28Hovedvejen 56 - Afslag husstandsmølle.pdf03-05-2017
29Følgebrev til lokalplan 335 - Drivein bageri på Havne Allé.pdf28-04-2017
30lokalplan for Havne Allé 1 med tilhørende kommuneplantillæg nr. 7.pdf28-04-2017
31Klitten 10 Venø - Landzonetilladelse til 3 shelter.pdf27-04-2017
32Lucernemarken 14a - Landzonetilladelse.pdf06-04-2017
33Hjermvej 53 A - Landzonetilladelse klokkestabel.pdf03-04-2017
34Hjermvej 53 A - projektbeskrivelse.pdf31-03-2017
35Vigen 1 - Landzonetilladelse ændret anvendelse fra erhverv til bolig.pdf31-03-2017
36Breinholtvej 2 - landzonetilladelse til nyt stuehus.pdf13-03-2017
37Breinholtvej 2 - bilag 2 - situationsplan.pdf13-03-2017
38Breinholtvej 2 - bilag 3 - facadetegninger.pdf13-03-2017
39Breinholtvej 2 - bilag 1 - oversigtskort.pdf13-03-2017
40Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 1. situationsplan.pdf13-03-2017
41Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard - Bilag 2. rejst situationsplan.pdf13-03-2017
42Holstebrovej 101 - supplerende landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf13-03-2017
43Langhøjvej 29 - Landzonetilladelse til overdækning ved Langhøjskolen.pdf09-03-2017
44Grøndalvej 12 - Landzonetilladelse bolig.pdf09-03-2017
45Ibstedvej 5 - Landzonetilladelse autoværksted.pdf02-03-2017
46Rødebrovej 6, tilladelse til udskiftning og udvidelse af rørbro i Hestbæk - Riskær Bæk (ST 7579 - 7582 m).pdf28-02-2017
47SMV-afgørelse vedr. forslag til Natura 2000-handleplaner.pdf28-02-2017
48Oddesundvej 20, Struer - landzonetilladelse garage.pdf15-02-2017
49Lp 333 - vedtaget.pdf09-02-2017
50Naturgasledning - Afgørelse - naturgasledning fra ausumgaard til Struer Syd ikke VVM-pligtig.pdf09-02-2017
51Landzonetilladelse udvidelse boligareal Rødebrovej 8.pdf09-02-2017
52Lp333 - følgebrev, endelig vedtaget.pdf09-02-2017
53Landzonetilladelse spejderhytte Bækvej 21.pdf09-02-2017
54Landzonetilladelse tilbygning bolig Jegbjergvej 20.pdf09-02-2017
55Landzonetilladelse til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
56Landzonetilladelse udhus Trekløvervej 7 1.pdf09-02-2017
57Landzonetilladelse toiletbygning Bøhlørevej 16.pdf09-02-2017
58Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan - Struer Golfbane.pdf09-02-2017
59Landzonetilladelse Rubjerghøj 6 - Ændret anvendelse af staldbygning.pdf09-02-2017
60Landzonetilladelse skulptur Strandbjerggårdvej.pdf09-02-2017
61Landzonetilladelse Rubjerghøj 6.pdf09-02-2017
62Landzonetilladelse til indretning af whiskydestilleri, Villemoesvej 1.pdf09-02-2017
63Landzonetilladelse hytte Holstebrovej 94.pdf09-02-2017
64Landzonetilladelse hytte Rødebrovej 15.pdf09-02-2017
65Landzonetilladelse madpakkehus Kobbelhøje 5.pdf09-02-2017
66Landzonetilladelse Kappelvej 26.pdf09-02-2017
67Landzonetilladelse maskinhal Vestergade 53.pdf09-02-2017
68Landzonetilladelse nedsivningsanlæg Sportsvej 7.pdf09-02-2017
69Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 118.pdf09-02-2017
70Landzonetilladelse husstandsvindmølle Præstegård Plantage 5.pdf09-02-2017
71Landzonetilladelse husstandsvindmølle Serup Kirkevej 9.pdf09-02-2017
72Landzonetilladelse husstandsvindmølle Tolsgårdvej 12 3.pdf09-02-2017
73Landzonetilladelse container Vester Gimsingvej 1.pdf09-02-2017
74Landzonetilladelse garage Tingvej 28.pdf09-02-2017
75Landzonetilladelse garage.pdf09-02-2017
76Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 73.pdf09-02-2017
77Landzonetilladelse Havstokken 10.pdf09-02-2017
78Klimatilpasningsplan 2016.pdf09-02-2017
79Landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf09-02-2017
80Klimahandleplaner.pdf09-02-2017
81Bilag til afgørelse - facadetegninger til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
82Bilag 3 - Fotovisualisering Holstebrovej.pdf09-02-2017
83Bilag til afgørelse - situationsplan til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
84Dalgårdsvej 31 - Landzonetilladelse udhus.pdf09-02-2017
85Klimahandleplan Følgebrev - Kommuneplantillæg - Klimahandleplan.pdf09-02-2017
86Hellerødvej 5, 7790 Thyholm ? landzonetilladelse til halmfyr.pdf09-02-2017
87AFGØRELSE vedr miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner.pdf09-02-2017
88Afgørelse VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3 Thyholm.pdf09-02-2017
89Bilag 2 - situationsplan.pdf09-02-2017
90Bilag 1 - Oversigtskort.pdf09-02-2017
91Vester Gimsingvej, Bilag 1 Skema for VVM-screening.pdf09-02-2017
92Vester Gimsingvej, Bilag 2 Støjnotat til VVM anmeldelse.pdf09-02-2017
93VVM-screening af kystsikring med sandfodring ved Bøhl.pdf09-02-2017
94Vester Gimsingvej 7600 Struer - Hvidberg AS - Afgørelse om VVM pligt.pdf09-02-2017
95Tilbygning og solceller Dalgårdsvej 31.pdf09-02-2017
96Screeningsskema til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
97PLAN - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
98Nørskovvej 5, 7790 - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
99Naturgasledning - Bilag 1 - VVM-anmeldelse af naturgasledning Ausumgaard - Struer.pdf09-02-2017
100Naturgasledning - Bilag 2 - Struer Kommunes VVM-screening af naturgasprojekt.pdf09-02-2017
101Naturnotat til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk