Struer KommuneStruer Lydens by
Planloven, herunder VVM - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Oddesundvej 20, Struer - landzonetilladelse garage.pdf15-02-2017
2Lp 333 - vedtaget.pdf09-02-2017
3Naturgasledning - Afgørelse - naturgasledning fra ausumgaard til Struer Syd ikke VVM-pligtig.pdf09-02-2017
4Landzonetilladelse udvidelse boligareal Rødebrovej 8.pdf09-02-2017
5Lp333 - følgebrev, endelig vedtaget.pdf09-02-2017
6Landzonetilladelse spejderhytte Bækvej 21.pdf09-02-2017
7Landzonetilladelse tilbygning bolig Jegbjergvej 20.pdf09-02-2017
8Landzonetilladelse til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
9Landzonetilladelse udhus Trekløvervej 7 1.pdf09-02-2017
10Landzonetilladelse toiletbygning Bøhlørevej 16.pdf09-02-2017
11Landzonetilladelse og dispensation fra lokalplan - Struer Golfbane.pdf09-02-2017
12Landzonetilladelse Rubjerghøj 6 - Ændret anvendelse af staldbygning.pdf09-02-2017
13Landzonetilladelse skulptur Strandbjerggårdvej.pdf09-02-2017
14Landzonetilladelse Rubjerghøj 6.pdf09-02-2017
15Landzonetilladelse til indretning af whiskydestilleri, Villemoesvej 1.pdf09-02-2017
16Landzonetilladelse hytte Holstebrovej 94.pdf09-02-2017
17Landzonetilladelse hytte Rødebrovej 15.pdf09-02-2017
18Landzonetilladelse madpakkehus Kobbelhøje 5.pdf09-02-2017
19Landzonetilladelse Kappelvej 26.pdf09-02-2017
20Landzonetilladelse maskinhal Vestergade 53.pdf09-02-2017
21Landzonetilladelse nedsivningsanlæg Sportsvej 7.pdf09-02-2017
22Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 118.pdf09-02-2017
23Landzonetilladelse husstandsvindmølle Præstegård Plantage 5.pdf09-02-2017
24Landzonetilladelse husstandsvindmølle Serup Kirkevej 9.pdf09-02-2017
25Landzonetilladelse husstandsvindmølle Tolsgårdvej 12 3.pdf09-02-2017
26Landzonetilladelse container Vester Gimsingvej 1.pdf09-02-2017
27Landzonetilladelse garage Tingvej 28.pdf09-02-2017
28Landzonetilladelse garage.pdf09-02-2017
29Landzonetilladelse husstandsvindmølle Hovedvejen 73.pdf09-02-2017
30Landzonetilladelse Havstokken 10.pdf09-02-2017
31Klimatilpasningsplan 2016.pdf09-02-2017
32Landzonetilladelse biogasanlæg Ausumgaard.pdf09-02-2017
33Klimahandleplaner.pdf09-02-2017
34Bilag til afgørelse - facadetegninger til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
35Bilag 3 - Fotovisualisering Holstebrovej.pdf09-02-2017
36Bilag til afgørelse - situationsplan til ny service- og konfirmandbygning ved Asp Kirke.pdf09-02-2017
37Dalgårdsvej 31 - Landzonetilladelse udhus.pdf09-02-2017
38Klimahandleplan Følgebrev - Kommuneplantillæg - Klimahandleplan.pdf09-02-2017
39Hellerødvej 5, 7790 Thyholm ? landzonetilladelse til halmfyr.pdf09-02-2017
40AFGØRELSE vedr miljøvurdering af Natura 2000-handleplaner.pdf09-02-2017
41Afgørelse VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3 Thyholm.pdf09-02-2017
42Bilag 2 - situationsplan.pdf09-02-2017
43Bilag 1 - Oversigtskort.pdf09-02-2017
44Vester Gimsingvej, Bilag 1 Skema for VVM-screening.pdf09-02-2017
45Vester Gimsingvej, Bilag 2 Støjnotat til VVM anmeldelse.pdf09-02-2017
46VVM-screening af kystsikring med sandfodring ved Bøhl.pdf09-02-2017
47Vester Gimsingvej 7600 Struer - Hvidberg AS - Afgørelse om VVM pligt.pdf09-02-2017
48Tilbygning og solceller Dalgårdsvej 31.pdf09-02-2017
49Screeningsskema til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
50PLAN - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
51Nørskovvej 5, 7790 - Landzonetilladelse.pdf09-02-2017
52Naturgasledning - Bilag 1 - VVM-anmeldelse af naturgasledning Ausumgaard - Struer.pdf09-02-2017
53Naturgasledning - Bilag 2 - Struer Kommunes VVM-screening af naturgasprojekt.pdf09-02-2017
54Naturnotat til afgørelse af VVM screening af kystsikring ved Sortevej 3.pdf09-02-2017
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk