Struer KommuneStruer Lydens by
Naturbeskyttelsesloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Rævlignevej 8 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning til sommerhus.pdf15-11-2017
2Mølbjerg Dambrug - Dispensation til midlertidigt slam og sediment oplag på beskyttet natur_.pdf10-11-2017
3Vrald Odde - Dispensation til opgravning af rynket rose på matrikel 12ne Struer samt naboareal ved Vrald Odde, Struer Kommune.pdf26-09-2017
4Bremdal strand - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opgradering af sti på Bremdal strand.pdf26-09-2017
5Grydhøj 2 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til aftagerkabel.pdf14-08-2017
6Tilladelse til reguleringsprojekt i Hestbæk.pdf10-08-2017
7Nedgravning af kabel i beskyttet natur ved Linde.pdf27-07-2017
8Thagård Plantage 22 dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til brænde- og redskabsskur.pdf01-06-2017
9Thagård Plantage 22 kortbilag.pdf01-06-2017
10Dispensation fra §3 til demontering af luftledningsforbindelse.pdf10-04-2017
11Langhøjvej 29 - disp. fortidsmindebeskyttelseslinje til overdækning ved Langhøjskolen.pdf09-03-2017
12Langhøjvej 29 - bilag til dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje.pdf09-03-2017
13Nedtagning af højspændingsledninger-Disp fortidsmindebeskyttelseslinje.pdf06-03-2017
14Nedtagning af højspændingsledningerDisp fortidsmindebeskyttelseslinje - kotbilag 1.pdf06-03-2017
15Nedtagning af højspændingsledningerDisp fortidsmindebeskyttelseslinje - kotbilag 2.pdf06-03-2017
16Vilhelmsborgvej 87 - despensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje (1).pdf02-03-2017
17Vilhelmsborgvej 87 - kortbilag til dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje (2).pdf02-03-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00