Struer KommuneStruer Lydens by
Miljøbeskyttelsesloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Hjermvej 25a 7600 Struer Struer Car Wash v Saria - Spildevandstilslutningstilladelse.pdf23-10-2017
2Hjermvej 21, 7600 Struer - Afgørelse om at der ikke skal udarbejdes basistilstandsrapport Bang Olufsen AS.pdf12-10-2017
3Havne Allé 1 - § 19 tilladelse brug af forurenet jord til terrænregulering.pdf20-09-2017
4Gimsinghovedvej 8 7600 Struer - Genoptagelse af tidligere afgørelse om forbud mod placering og.pdf15-09-2017
5Screeningsafgørelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018.pdf11-09-2017
6A C Hoppesvej 7 - udledningstilladelse til tagvand til Barslev Bæk via grøft.pdf29-08-2017
7Hedevej 7 Struer - Tilladelse til jordvarmeanlæg.pdf13-07-2017
8Peter Bangs Vej 104 og Gimsing Hovedvej 8, Struer - Afgørelse i forbindelse med anmeldelse af støv- og støjende bygge- og anlægsarbejde.pdf11-07-2017
9Lindeborgvej Hjerm - Tilladelse til udledning af tag- og overfladevand samt drænvand.pdf07-07-2017
10Fjordvejen - By- Havn - Accept af midlertidigt støjende aktiviteter i forbindelse med nedramning af spuns.pdf30-06-2017
11Helligkildevej 24, 7790 Thyholm - Tilladelse til jordvarmeanlæg -.pdf23-05-2017
12Klosterhedevej 60, Struer - Jordvarme.pdf11-05-2017
13Rubjerghøj 8 - Tilladelse til nedsivning og udledning af tagvand til regnbed-sivesø fra minkfarm.pdf09-02-2017
14Udvidelse med brovægt og udvidelse af lade.pdf09-02-2017
15Fedtudskiller_2_Skolevej 2B, 7560 Hjerm.pdf09-02-2017
16Lindevej 25, 7600 Struer - Enggaard auto v Jan Vadsholt - Tilladelse til udledning-udsprøjtning.pdf09-02-2017
17Park Alle 6 7600 Struer - Fritidscenter Struer - Tilslutningstilladelse fedtudskilleranlæg.docx09-02-2017
18Tilladelse til udledning af vaske- og skyllevand fra Oddesundbroen til Limfjorden.pdf09-02-2017
19Klosterhedevej 27, Struer - Jordvarmeanlæg.pdf09-02-2017
20Lindekærvej 6, Struer - Jordvarme.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00