Struer KommuneStruer Lydens by
Husdyrbrugsloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Pilgårdvej 1 - afgørelse om ikke godkendelsespligt.pdf22-08-2017
2Østerbyvej 9 - Tillæg til § 11 Miljøgodkendelse.pdf07-08-2017
3Mellemvej 17 - § 30 Afgørelse om udvidelse i eksidterende stalde.pdf07-08-2017
4Sembvej 8 - § 30 tilladelse til udvidelse i eksisterende stalde.pdf18-07-2017
5Råkjærvej 6 - § 30 afgørelse om emissionsorienteret produktionstilpasning 1.pdf03-07-2017
6Lindevej 30 - § 27 Afgørelse om ikke godkendelsespligt ved etablering af møddingsplads.pdf29-06-2017
7Rubjerghøj 8 - afgørelse om ikke godkendelsespligt som følge af projektændringer 1.pdf29-05-2017
8Kobbelhøje 10 - Genoptagelse 2. Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse.pdf26-04-2017
9Klosterhedevej 10 - § 29 Skift i dyretype.pdf25-04-2017
10Mellemvej 18, 7790 Thyholm - Revurdering af § 11 Miljøgodkendelse.pdf23-03-2017
11Skærbækvej 8, Linde - Revurdering af § 12 Miljøgodkendelse - 2017.pdf06-03-2017
12Hjermvej 90 - §32 afgørelse om ændret produktion.pdf09-02-2017
13A C Hoppesvej 9 - § 11 godkendelse til slagtesvineproduktion.pdf09-02-2017
14Grønholmevej 19 - Revurdering af miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
15Fælledvej 4 - § 12 godkendelse til slagtesvineproduktion.pdf09-02-2017
16Volstrupby 3 - Afgørelse om ikke godkendelsespligt af udbringningsarealer.pdf09-02-2017
17Ålkærvej 9B - Møddingshus efter anmeldeordningens §§ 27 og 29.pdf09-02-2017
18Volstrupby 4 - § 11 miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
19Sønderskovvej 9 - § 10 tilladelse (afgræssende dyr m arealer).pdf09-02-2017
20Meldgårdsvej 3 - Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter § 16.pdf09-02-2017
21Langergårdvej 8 - Revurdering af miljøgodkendelse 2016.pdf09-02-2017
22Lindevej 27 - § 12 Miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
23Kokholmvej 8 - Revurdering af Miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
24Langergårdvej 8 - §31 afgørelse - skift i dyretype 141011.pdf09-02-2017
25Kjærgårdsmøllevej 7 - § 12 Miljøgodkendelse til økologisk kvægbrug.pdf09-02-2017
26Holstebrovej 79 - Revurdering - 2016.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk