Struer KommuneStruer Lydens by
Husdyrbrugsloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1Rubjerghøj 8 - afgørelse om ikke godkendelsespligt som følge af projektændringer 1.pdf29-05-2017
2Kobbelhøje 10 - Genoptagelse 2. Tillæg til § 12 Miljøgodkendelse.pdf26-04-2017
3Klosterhedevej 10 - § 29 Skift i dyretype.pdf25-04-2017
4Mellemvej 18, 7790 Thyholm - Revurdering af § 11 Miljøgodkendelse.pdf23-03-2017
5Skærbækvej 8, Linde - Revurdering af § 12 Miljøgodkendelse - 2017.pdf06-03-2017
6Hjermvej 90 - §32 afgørelse om ændret produktion.pdf09-02-2017
7A C Hoppesvej 9 - § 11 godkendelse til slagtesvineproduktion.pdf09-02-2017
8Grønholmevej 19 - Revurdering af miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
9Fælledvej 4 - § 12 godkendelse til slagtesvineproduktion.pdf09-02-2017
10Volstrupby 3 - Afgørelse om ikke godkendelsespligt af udbringningsarealer.pdf09-02-2017
11Ålkærvej 9B - Møddingshus efter anmeldeordningens §§ 27 og 29.pdf09-02-2017
12Volstrupby 4 - § 11 miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
13Sønderskovvej 9 - § 10 tilladelse (afgræssende dyr m arealer).pdf09-02-2017
14Meldgårdsvej 3 - Afgørelse om ikke godkendelsespligt efter § 16.pdf09-02-2017
15Langergårdvej 8 - Revurdering af miljøgodkendelse 2016.pdf09-02-2017
16Lindevej 27 - § 12 Miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
17Kokholmvej 8 - Revurdering af Miljøgodkendelse.pdf09-02-2017
18Langergårdvej 8 - §31 afgørelse - skift i dyretype 141011.pdf09-02-2017
19Kjærgårdsmøllevej 7 - § 12 Miljøgodkendelse til økologisk kvægbrug.pdf09-02-2017
20Holstebrovej 79 - Revurdering - 2016.pdf09-02-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk