Struer KommuneStruer Lydens by
Information fra Plan og Miljø

Afgørelser

Aktuelle høringer

Høring af lokalplan
Forslag til lokalplan nr. 330 for et erhvervsområde ved Vester Gimsingvej, 7600 Struer er i offentlig høring indtil den 16. maj 2018.

Der er i forbindelse med lokalplanforslaget udarbejdet en miljøvurdering. I miljørapporten indgår en vurdering af under hvilke betingelser, projektet skal gennemføres for at minimere miljøpåvirkningen mest muligt. Det drejer sig om indretning af selve pladsen samt etablering af en støjafskærmning.

Klagen skal være modtaget af Struer Kommune senest 8 uger efter offentliggørelsen. Det vil sige den onsdag den 16. maj 2018.

Læs mere:


Høring af lokalplanforslag

Forslag til lokalplan nr. 338 for et boligområde i Gartnerlunden, Bremdal, 7600 Struer. Forslaget er i høring indtil den 5. marts 2018.

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget. På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Klage over Byrådets afgørelse om ikke at foretage en miljøvurdering skal være indsendt til Planklagenævnet senest den 5. marts 2018. Klagevejledning findes i følgebrevet.

Læs mere:

 

Høring af lokalplan

Forslag til lokalplan nr. 336 og tilhørende kommuneplantillæg nr. 9 for et blandet bolig- og erhvervsområde på Mundbergs Allé 1, 7600 Struer.

Forslaget er i høring indtil d. 31. oktober 2017.

Der er foretaget en screening af lokalplanforslaget. På baggrund af screeningen har Byrådet vurderet, at der ikke skal gennemføres en egentlig miljøvurdering. Klage over Byrådets afgørelse om ikke at foretage miljøvurdering skal være indsendt til Planklagenævnet senest d. 3. oktober 2017. Klagevejledning kan ses i følgebrevet.

Læs mere:

 

Høring temaplan 

Temaplan for erhverv i forhøring. Interesserede har mulighed for at bidrage med ideer til udarbejdelsen af et kommuneplantillæg for erhvervsområderne i Struer Kommune.


Offentliggørelser

Lokalt naturråd til Grønt Danmarkskort

Erhvervsorganisationer samt grønne foreninger og organisationer indkaldes til at deltage i et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort

Holstebro, Skive, Lemvig og Struer Kommuner skal sammen nedsætte et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Kommunerne har efter samråd valgt Holstebro Kommune som sekretariat for Naturrådet.

Fristen for indstilling af medlemmer er mandag den 4. december 2017.

Indstillinger sendes til Holstebro Kommune på mail teknik.miljoe@holstebro.dk


Læs mere her om baggrund og hvordan du indstiller til naturrådet.

 

Vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018

Byrådet i Struer Kommune har den 10-10-2017 vedtaget Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018. Tillægget er udarbejdet på baggrund af Struer By-Havn-projekt, der har til formål at forbedre den rumlige og funktionelle forbindelse mellem Struer Bymidte og Havnen samt at klimasikre området.

Der etableres en stormflodsmur, der sættes flere højvandslukker, vejarealer omlægges og samtidigt omlægges regnvandsledninger. Der etableres en pumpestation og flere mindre pumper og der etableres regnvandsbede.

Udkast til tillægget har været i 8 ugers offentlig høring, der er ikke modtaget høringssvar. Læs mere herunder:

Der foreligger en screeningsafgørelse om at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Klagefristen er udløbet og der er ikke modtaget klager.
 

Landsbypuljen

Struer Kommune søger emner til Landsbypuljen. Er du ejer af en nedslidt bolig eller hus som enten ønskes nedrevet eller istandsat, kan du ansøge om tilskud til istandsættelse eller nedrivning. Læs mere herunder:

Høringssvar vindmøller

Forslag til plangrundlag for opstilling af fire vindmøller ved Stokhøjvej på Thyholm har været ude i offentlig høring. I den forbindelse har kommunen modtaget 11 høringssvar og herunder ca. 260 underskrifter mod vindmølleprojektet. Du kan se det tidligere offentliggjorte planmateriale samt de modtagne høringssvar nedenfor:

Der skal nu samles op og vurderes på de bemærkningerne, hvorefter sagen igen skal behandles i udvalg og byråd. Der er endnu ikke fastlagt datoer for den politiske behandling. 


Tilsyn

Arrangementer

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 1445
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00