Struer KommuneStruer Lydens by
Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Struer Kommuneplan 2013-2024

Struer Byråd besluttede på mødet den 25. juni 2013, at vedtage Struer Kommuneplan 2013-2024 endeligt. Læs brev med offentlig bekendtgørelse af endeligt vedtaget kommuneplan. 

Kommuneplanen indeholder byrådets mål, idéer, retningslinier og rammer for udviklingen i Struer Kommune fra 2013 til og med år 2024. 

Kommuneplanen blev vedtaget med en række ændringer, primært foranlediget af bemærkninger fra Naturstyrelsen, Miljøministeriet, som er indarbejdet i planen. 

Kommuneplanen er miljøvurderet og miljøvurderingen har været offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget.

Retsvirkninger

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

Temaplan for erhverv

Struer Byråd vedtog på mødet den 27. juni 2017 kommuneplantillægget - Temaplan for erhverv.

Temaplanen sikre at erhvervsområderne i Struer Kommune opfylder de nuværende behov og at der er plads til udvikling de kommende år.

Temaplanen undersøger hvilke betydninger motorvejen kan for få områdets erhverv. Find planen her.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00