Struer KommuneStruer Lydens by
Kommuneplan

Kommuneplanen er kommunens overordnede plan for, hvordan kommunen skal udvikle sig og bruge sine arealer.

Struer Kommuneplan 2013-2024

Struer Byråd besluttede på mødet den 25. juni 2013, at vedtage Struer Kommuneplan 2013-2024 endeligt. Læs brev med offentlig bekendtgørelse af endeligt vedtaget kommuneplan. 

Kommuneplanen indeholder byrådets mål, idéer, retningslinier og rammer for udviklingen i Struer Kommune fra 2013 til og med år 2024. 

Kommuneplanen blev vedtaget med en række ændringer, primært foranlediget af bemærkninger fra Naturstyrelsen, Miljøministeriet, som er indarbejdet i planen. 

Kommuneplanen er miljøvurderet og miljøvurderingen har været offentliggjort sammen med kommuneplanforslaget.

Retsvirkninger

Byrådet skal efter § 12 i Lov om planlægning virke for planens gennemførelse. Byrådet kan modsætte sig udstykninger og bebyggelse, som er i strid med kommuneplanens rækkefølgebestemmelse, og byrådet kan hindre opførelse af bebyggelse eller ændret anvendelse, som er i strid med rammerne. Forbud kan dog ikke nedlægges, hvis området er med i en lokalplan.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00