Struer KommuneStruer Lydens by
Centerchef til Intern Service

Motiveres du af at drive forandringer, skabe fælles retning og samtidig sikre en grundig og proaktiv drift- og økonomistyring i en ambitiøs og udviklingsorienteret kommune?

Struer Kommune er organiseret i en centerstruktur, hvor koncerndirektionen, bestående af kommunaldirektøren og to yderligere direktører, har ansvaret for den overordnede styring af organisationen, mens den decentrale styring og ledelse varetages af ni centerchefer. Til at lede centeret Intern Service søger vi nu en centerchef.

Stillingen har en alsidig opgavesammensætning, der spænder fra strategiske og faglige ledelsesopgaver til drift- og økonomistyring. Du vil helt overordnet skulle tage ansvar for, at administrationen kører sikkert og med høj grad af service parallelt med betydelige udviklings- og effektiviseringsopgaver. Først for ligger en opgave i at skabe en mere sammenhængende, systematisk og proaktiv økonomisk opfølgning. Ligeledes får du det overordnede personaleansvar for centerets 40 medarbejdere, som er fordelt mellem: 

  • Sekretariat, der yder administrativ og juridisk bistand til direktionen, byrådet og de politiske udvalg (sagsfremstilling, dagsordenshåndtering, aktindsigt m.m.)
  • It, som varetager drift og udvikling af hele kommunens it-system
  • Økonomi og løn, der varetager opgaver i forbindelse med økonomistyring, lønudbetaling og indkøb.

Vi tilbyder en attraktiv kombination af tværfagligt samarbejde, strategisk-, faglig- og personale-ledelse samt drift- og økonomistyring på en arbejdsplads i udvikling og med store ambitioner. Intern Service vil gennemgå nogle strukturelle forandringer i de kommende måneder, og du får derfor rig mulighed for at sætte dine egne fingeraftryk på centerets arbejdsgange og opgaver. Du kommer i samarbejde med direktionen og de andre centerchefer tæt på beslutningerne i organisationen.

Din arbejdsplads vil være på Struer Kommunes rådhus, hvor hele Intern Service er samlet. Samarbejdet mellem centerets fagligt dygtige medarbejdere er velfungerende, og jobtilfredsheden er høj. Arbejdskulturen er præget af åbenhed, engagement og en tillid til hinandens kompetencer.

Den optimale kandidat både evner og motiveres af dette brede og komplekse administrative ansvar, hvor der skal skabes værdi i snitfladerne mellem administration og drift, og hvor det er den tydelige og kompetente ledelse af administrationen, der er i højsædet som en afgørende forudsætning for, at hele Struer Kommune kan løse sine samfundsvæsentlige opgaver.

I Struer Kommune er der sjældent to dage, der er ens, og du trives derfor med at holde mange bolde i luften på samme tid, uden at miste overblikket. Du sætter fællesskab og tværfagligt samarbejde højt og tror på, at det er bærende for, at I kan være en stærk, driftig og dristig kommune, præget af entreprenørånd, stærk kultur og medborgerskab.

Du drives af og har erfaring med ledelse gennem andre og evner at kommunikere tydeligt og skabe retning. Du kan navigere og er dygtig i det tværgående samarbejde og i ledelseskæderne. Du kan skabe tillid blandt dine medarbejdere, men har også mod til at skubbe på mod fremdrift. Du er i stand til at prioritere mellem det, der er vigtigt at få løst nu og her, og det, der kan løses senere.

Samtidig skal du have betydelig erfaring med og en relevant videregående uddannelse inden for offentligt administration og økonomi samt indsigt i de muligheder og vilkår, som en politisk ledet organisation har.

Læs mere om stillingen i det uddybende notat og de tilhørende bilag: OrganisationBudgetdirektivRegnskabsregulativVirksomhedsplanStyring og ledelse af ny administrativ organisation 

Du er velkommen til at kontakte direktør Jesper Lund fra Mercuri Urval på telefon 4045 3435 for en nærmere drøftelse af stillingen og dine muligheder. Struer Kommune orienteres ikke om sådanne henvendelser uden forudgående aftale herom. Der kan endvidere i fortrolighed rettes henvendelse til kommunaldirektør Mads Gammelmark på telefon 3084 3401.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-02993). Ansøgningsfristen udløber den 5. april 2017, kl. 10.00.

Kontakt

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-02993.

Ansøgningsfristen udløber den 5. april 2017, kl. 10.00.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk