Struer KommuneStruer Lydens by
Centerchef for Skoler og Dagtilbud

Vil du stå i spidsen for ca. 2.800 børn og unges skole- og dagtilbud?

Skoler og Dagtilbud er opdelt i syv distrikter med én tilhørende fælles administration med en sekretær og tre konsulenter. Hvert af de syv distrikter er sammensat af skole, SFO og dagtilbud. Ledelsen i hvert distrikt varetages af én skoleleder og én dagtilbudsleder, der arbejder tæt sammen om at skabe den bedste overgang mellem dagtilbud og skole for derigennem at understøtte Børne-og Ungepolitikkens målsætning om ét helhedssyn fra 0-18 år. Struer Kommune arbejder  med en række spændende projekter som f.eks. Aktionslæring, Ledelse af læring, Læringsledelse i Dagtilbud samt Entreprenørskab og åben skole.

Opgaven
Skoler og Dagtilbud er et stort center, både geografisk, økonomisk og personalemæssigt. Den nye centerchef får overordnet ansvar for 572 medarbejdere, personaleansvar for de 14 skole- og dagtilbudsledere samt de 4 ansatte i administrationen. Centeret agerer på otte forskellige geografiske lokationer rundt om i kommunen, hvilket betyder, at centerchefen har en opgave i, jævnligt at være synlig og tilstedeværende rundt i alle distrikter.

Ligesom resten af kommunen, er Center for Skoler og Dagtilbud ambitiøs og initiativrig. Man ynder at bidrage til det fælles ønske om at udvikle ”en stærk, driftig og dristig kommune, præget af entreprenørånd, stærk kultur og medborgerskab”. Gennem de seneste år er dette blandt andet kommet til udtryk i en række nye initiativer og indsatser, som alle har bidraget til både børn og unges, ledernes, samt medarbejdernes personlige og faglige udvikling.

Skole- og dagtilbudsområdet har - som i alle kommuner - stor politisk bevågenhed. De afstukne politiske rammer kan, til tider, være udfordrende for de decentrale ledere at navigere i. Den nye centerchef skal derfor være motiveret af, kunne forstå og evne at agere i den kompleksitet, som området oplever. Desuden skal centerchefen være i stand til at formidle den politiske strategi til sine medarbejdere, men samtidigt også være i stand til at bringe viden og indsigt til det politiske niveau og dermed være med til at sikre, at der bliver truffet beslutninger på et veloplyst grundlag.

Centerchefen skal formå at agere som den centrale samlende faktor på hele området samt understøtte og fremme en konstruktiv dialog i samarbejdet. Centerchefen skal endvidere være i stand til at bringe sig i en position, hvor han/hun bliver oplevet som en respekteret og anerkendt samarbejdspartner, både af det politiske niveau, direktionen, blandt sine ledere og medarbejdere samt relevante samarbejdspartnere. 

Organisationen
Den nye centerchef vil blive leder for en erfaren, kompetent og selvstændig gruppe af ledere og konsulenter, der alle stiller store krav til både deres egen og andres præstationer. Samarbejdet mellem dagtilbudslederen og skolelederen i de enkelte distrikter opleves i dag som veletableret og velfungerende, hvilket den kommende centerchef forventes at kunne understøtte.

Det vurderes, at der er klare forbedringspotentialer og gevinster at hente, hvis man - i højere grad end tilfældet er i dag - formår at samles om at definere en fælles retning for skole- og dagtilbudsområdet, og efterfølgende er enige om at støtte op om at gøre en fælles indsats for at nå målene. 

Din baggrund 
Kan være skole- eller dagtilbudsleder med nogen forvaltningsmæssig erfaring eller en generalistuddannelse med stor erfaring fra konkrete  samarbejder med skoler og dagtilbud. Du har sandsynligvis gennemført relevant efteruddannelse.

Interesseret
Alle, der på baggrund af stillingsopslaget overvejer deres interesse i stillingen, er meget velkomne til at kontakte Mercuri Urval, direktør Jesper Lund på telefon 4045 3435 med henblik på en uforpligtende drøftelse af eventuelle muligheder i stillingen. Struer Kommune informeres ikke om sådanne henvendelser. Du er også velkommen til at kontakte direktør Kjeld Berthelsen fra Struer Kommune på telefon 4014 6030.

Læs mere om Struer Kommune her på www.struer.dk og om stillingen og ansættelsesproceduren i det uddybende notat, samt bilag, som du finder her.

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk (referencenummer: DK-03355). Ansøgningsfristen udløber den 6. juni 2017, kl. 10.00.

Kontakt

Finder du jobbet interessant, kan du uploade ansøgning og CV på www.mercuriurval.dk 
(referencenummer: DK-03355)

Ansøgningsfristen udløber den 6. juni 2017, kl. 10.00.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk