Struer KommuneStruer Lydens by
Befolkningsprognose

En befolkningsprognose er baseret på en række antagelser og forudsætninger om forskellige forhold i fremtiden. Der er en vis usikkerhed omkring disse antagelser og forudsætninger, men på det tidspunkt hvor prognosen udarbejdes, anses de for at være de bedst mulige skøn. Heraf følger, at befolkningsprognosen på indeværende tidspunkt vil være udtryk for den bedste vurdering af befolkningsudviklingen i kommunen. 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk