Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By
Landsbypuljen
4. januar 2017
Struer Kommune søger emner til Landsbypuljen. Er du ejer af en nedslidt bolig eller hus som enten ønskes nedrevet eller istandsat, kan du ansøge om tilskud til istandsættelse eller nedrivning.
Landsbypuljen

Struer Kommune har fået andel i Landsbypulje 2016

Hvad er Landsbypulje 2016?

Det er en pulje til landsbyfornyelse, der yder tilskud til bygningsejere til istandsættelse eller nedrivning.

Som led i regeringens vækstpakke blev den såkaldte Landsbypulje forlænget i perioden frem til 2020 med 55 mio. kr. årligt. Puljen blev forlænget med henblik på en styrkelse af indsatsen for nedrivning og istandsættelse af dårligt vedligeholdte boliger i yderområderne.
 

Struer Kommune har siden 2010 fået midler fra de statslige puljer til landsbyforskønnelse (først i form af Indsatspuljen og siden Landsbypuljen). Midlerne har været anvendt til nedrivning af nedslidte boliger - i nogle tilfælde med forudgående opkøb - samt til enkelte istandsættelses- og oprydningssager. Indsatsen har primært været koncentreret i landsbyerne; heraf 6 sager i Uglev. Med andelen i Landsbypulje 2016 vil det være muligt at fortsætte indsatsen for at få ryddet op i den nedslidte boligmasse, og det vurderes, at der fortsat er mange emner til nedrivning og istandsættelse.
 

Hvem kan ansøge om støtte fra Landsbypulje?
 

Puljen omfatter alle byer med færre end 3000 indbyggere såvel som bygninger på landet, dvs. alle byer i Struer Kommune undtagen Struer by.

Desuden omfatter de anvendte kriterier både tomme boliger og boliger med behov for istandsættelse i det åbne land og byer under 3000 indbyggere, tomme erhvervsejendomme i byer med under 3000 indbyggere.

Hvis du er bygningsejer og opfylder ovennævnte kriterier, kan du søge om støtte til følgende aktiviteter: 


I Struer Kommune ydes støtte til:

 

 • Istandsættelse af nedslidte boliger
 • Nedrivning af nedslidte boliger
 • Istandsættelse af forsamlingshuse
 • Fjernelse af skrot og affald på boligejendomme
 • Kommunalt opkøb af nedslidte ejendomme mhbp nedrivning eller istandsættelse


De samlede støtteberettigede ombygningsudgifter i forbindelse med istandsættelse

 • Håndværkerudgifter
 • Udgifter til arkitekt- og ingeniørsbistand
 • Udgifter til byggesagsadministration og anden bygherrebistand
 • Bygherreudgifter som f.eks. tekniske undersøgelser
 • Udgifter til førregistrering
 • Udgifter til udarbejdelse af drifts- og vedligeholdelsesplan
 • Byggelånsrenter (men ikke udgifter i forbindelse med den endelige finansiering)


OBS. Du må ikke påbegynde arbejdet før kommunen har givet tilsagn om tilskud.

Ansøgningsfrist er 01/03/2017. Der må gerne bruges vores ansøgningsskema, men det ikke er et krav. Du kan finde ansøgningsskemaet her.

For yderlige information eller spørgsmål må gerne kontaktes Struer Kommune:

Læs mere
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00