Struer KommuneStruer Lydens by
Udspredningsarealer

Udskiftning af godkendte udbringningsarealer

Udskiftning og ændring af udbringningsarealer, som indgår i en miljøtilladelse (§ 10) eller miljøgodkendelse (§§ 11,12 og 16), skal anmeldes til kommunen.

Kommunen kan kræve at anmeldelsen skal ske gennem Miljøstyrelsens IT-ansøgningssystem (husdyrgodkendelse.dk).

Kontaktoplysninger

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk