Struer KommuneStruer Lydens by
Revurdering af godkendelser

Miljøgodkendelser efter Miljøbeskyttelseslovens § 33 og efter Husdyrbruglovens §§ 11, 12 og 16 skal løbende og mindst hvert 10. år tages op til revurdering og om nødvendigt ajourføres i lyset af den teknologiske udvikling. Den første regelmæssige revurdering skal dog foretages, når der er forløbet 8 år efter, at godkendelsen er meddelt.

Undervejs mellem 2 revurderinger er der under visse omstændigheder mulighed for, at kommunen kan revidere vilkårene i godkendelsen. Dette kan f.eks. være for, at forbedre husdyrbrugets kontrol med egen forurening (egenkontrol) eller for at opnå et mere hensigtsmæssigt tilsyn.

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk