Struer KommuneStruer Lydens by
Miljøtilsyn

Tilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug

Struer Kommune skal regelmæssigt føre tilsyn med de husdyrbrug og pelsdyrfarme i kommunen, der har et dyrehold på mere end 3 dyreenheder (DE).

Offentliggørelse af tilsyn

Struer Kommune skal offentliggøre tilsynsrapporter på Miljøstyrelsens digitale løsning DMA.

Du kan se tilsynsrapporter, der er offentliggjort indtil 1. juni 2016 mv. her.

Miljøtilsynsplan

Struer Kommune skal min. hvert 4. år opdatere en miljøtilsynsplan for alle de virksomheder og landbrug, som kommunen skal føre tilsyn med.

Du kan se den seneste tilsynsplan her.

Brugerbetaling

Kommunen skal som godkendelses- og tilsynsmyndighed opkræve brugerbetaling til dækning af omkostninger i forbindelse med godkendelse af og tilsyn med husdyrbrugene (> 3 dyreenheder). Der bliver opkrævet brugerbetaling direkte efter det timeforbrug, som kommunen anvender på miljøgodkendelser (efter § 11-12 og § 16) og miljøtilsyn. Timeforbrug til udarbejdelse af miljøtilladelser og afgørelser efter anmeldeordningen er ikke omfattet af brugerbetalingsreglerne.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Line Koustrup
9684 8456

Foldere

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk