Struer KommuneStruer Lydens by
Miljøtilsyn

Tilsyn med erhvervsmæssige husdyrbrug

Struer Kommune skal blandt andet føre tilsyn med de husdyrbrug i kommunen, der har et erhvervsmæssigt dyrehold. Tilsynene planlægges og gennemføres i overensstemmelse med miljøtilsynsbekendtgørelsen. I løbet af 2018 vil der ved tilsyn være særligt fokus på markstakke, da der er kommet nye regler for afstandskrav. Det kan du læse mere om i forlderen til højre.

Brugerbetaling

Struer Kommune skal opkræve brugerbetaling efter det timeforbrug, kommunen har med de opgaver, der fremgår af brugerbetalingsbekendtgørelsen. 

Timeprisen bliver fastlagt og reguleret årligt af Miljøstyrelsen, som offentliggør timeprisen på styrelsens hjemmeside.

Offentliggørelse af tilsyn

Tilsynsrapporterne skal offentliggøres på Miljøstyrelsens digitale løsning DMA.

Du kan se tilsynsrapporter, der er offentliggjort indtil 1. juni 2016 på kommunens hjemmeside, her.

Miljøtilsynsplan

Struer Kommune skal minimum hvert 4. år opdatere en miljøtilsynsplan for alle de tilsyn, kommunen skal føre tilsyn med. I planen beskriver vi blandt andet, hvordan vi tilrettelægger tilsynene ud fra en risikovurdering.

Du kan se den seneste tilsynsplan her.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Line Koustrup
9684 8456

Foldere

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00