Struer KommuneStruer Lydens by
Godkendelse af husdyrbrug

Etablering, udvidelse og ændring

Kommunen skal behandle alle etableringer, udvidelser eller ændringer af husdyrbrug, som bliver større end 15 dyreenheder (DE). Dette gælder dog allerede fra 3 DE for pelsdyrfarme.

Før du etablerer, udvider eller ændrer et husdyrbrug eller ændrer i udspredningsarealer, der er godkendt efter § 16 i husdyrbrugloven, skal du anmelde det til kommunen.  

Formen på anmeldelsen afhænger af husdyrbrugets størrelse:

  • Ikke erhvervsmæssigt dyrehold - Ingen krav om anmeldelse
  • Dyrehold på 3 - 15 DE (for pelsdyrfarme op til 3 DE) - Anmeldelse af etablering af dyrehold
  • Dyrehold på 15 - 75 DE (for pelsdyrfarme fra 3 - 25 DE) - § 10 tilladelse
  • Dyrehold på 75 - 250 DE (pelsdyrfarme over 25 DE) - § 11 miljøgodkendelse
  • Dyrehold over 250 DE - § 12 miljøgodkendelse
  • Arealgodkendelse - landbrug der modtager husdyrgødning fra §§ 10-12 godkendt husdyrbrug) - § 16 arealgodkendelse

Visse ændringer du udføre uden en miljøtilladelse eller miljøgodkendelse – se under ”Anmeldeordningerne”

Byggetilladelse

Hvis der i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring skal ske byggeri, skal du sende en ansøgning ind gennem bygogmiljoe.dk. Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået en tilladelse til det fra kommunen.

 

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk