Struer KommuneStruer Lydens by
Anmeldeordningerne

Etablering, udvidelse og ændring uden miljøtilladelse eller miljøgodkendelse

Der er indført en række anmeldeordninger, der gør det muligt at lave visse ændringer på husdyrbrug, uden det medfører en miljøtilladelse eller en miljøgodkendelse efter husdyrbruglovens §§ 16b og 16a.

Nye skemaer tilpasset reglerne pr. 1. august 2017 for anmeldelser efter anmeldeordningen er under udarbejdelse.

For hver anmeldeordning er der en række betingelser, der skal være opfyldt før du kan benytte ordningen. Betingelserne skal sikre, at det anmeldte ikke medfører skade på miljø og landskab.

Sagsbehandlingstiden er maksimalt 2 måneder fra sagen er fuldt oplyst til der ligger en afgørelse.

Byggetilladelse

Hvis der i forbindelse med etablering, udvidelse eller ændring skal ske byggeri, skal du sende en ansøgning ind gennem bygogmiljoe.dk. Du må ikke gå i gang med byggeriet, før du har fået en tilladelse til det fra kommunen.

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk