Struer KommuneStruer Lydens by
Anmeldelse af dyrehold

Bor du på landet (i landzone) er det tilladt at have et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold uden at anmelde det til kommunen.

Et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold er højst et af følgende: 

  • 2 køer med tilhørende kalve  
  • 4 stykker andet kvæg  
  • 4 heste med tilhørende føl  
  • 2 søer med opfedning af højst 5 slagtesvin, eller lignende 
  • 10 får med lam 
  • 10 geder med kid 
  • 30 stk. høns 
  • 4 voksne hunde med hvalpe under 18 uger 
  • Tilsvarende størrelse af andre former for dyrehold

Har du flere af de ovennævnte dyretyper, uden at nogen af ovenstående grænser er overskredet for den enkelte dyretype, skal du anmelde dyreholdet på et skema, der skal indsendes til Struer Kommune.  Kommunen vurderer ud fra din anmeldelse, om dyreholdet stadigvæk kan kaldes ikke-erhvervsmæssigt. 

Hvis du har flere dyr end nævnt ovenfor, gælder reglerne for erhvervsmæssige husdyrhold og du skal anmelde det til Struer Kommune på et skema – klik her, der skal indsendes til Struer Kommune.

Små dyrehold må ikke være til væsentlig gene for naboer. Hvis der er væsentlige gener fra et ikke-erhvervsmæssigt dyrehold, kan kommunen kræve, at der gøres noget, så generne mindskes. I særlige tilfælde kan kommunen kræve dyreholdet fjernet.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk