Struer KommuneStruer Lydens by
Anvendelse af affald til jordbrugsformål

Hvis du opbevarer og udbringer affald til jordbrugsformål forkert, kan det medføre gener for dine naboer og forurening af miljøet. Derfor er der lavet regler for opbevaring og udbringning. Du kan se reglerne i slambekendtgørelsen (Bekendtgørelse nr. 1650 af 13. december 2006).

Materiale til kommunen

Når du modtager affald til udspredning på dine arealer i en mængde på mere end 10 tons tørstof pr. år, skal du senest d. 31. marts fremsende følgende til Struer Kommune:

  • Markplan for indeværende planperiode
  • Kort med angivelse af arealerne til udspredningen

De nærmere regler for udspredning og opbevaring kan du se, hvis du klikker her eller du kan se dem i slambekendtgørelsen på www.retsinformation.dk.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Landbrugsgruppen
Østergade 13
7600 Struer

Pernille Fog
9684 8452

Kristian Iversen
9684 8455

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk