Struer KommuneStruer Lydens by
Valmuevej 2, Thyholm

Grunden er på 6.946 m2 med bygning ifølge BBR på 250 m2, opført i 1989 med senere ombygnin-ger. I budsummen er medregnet tilslutningsafgifter til kloak, el og vand og fjernvarme. Ifølge lokal-plan skal ejendommen anvendes til børneinstitution, men køber kan forvente ændring i lokalplan til anden anvendelse. Køber kan gøre sit bud betinget af specifik anvendelse.

Aftale om besigtigelse af ejendommene kan ske ved henvendelse til Steen Elgaard på tlf. nr. 96848430. Yderligere oplysninger om ejendommene kan fås ved henvendelse til Mads Houe på tlf.nr. 96848232 eller Birgitte Berg på tlf.nr. 96848213. Se også www.struer.dk .

Købstilbud afgives på særskilt udbudsblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud” være afle-veret til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer senest d. 10. november 2017 kl. 12.00.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår bl.a. heraf, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud.

Valmuevej 2, Thyholm
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 1445
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00