Struer KommuneStruer Lydens by
Kirketoft 1, Asp (Asp Plejecenter)

 

Asp Plejecenter

Ejendommen beliggende Kirketoft 1 samt 5-9, Asp, 7600 Struer (Asp Plejecenter) udbydes hermed til salg af Struer Kommune.

Ejendommen drives p.t. som ældrecenter og er med stort industrikøkken, fælleslokaler, kontorlokaler og 24 étværelses lejligheder med eget toilet/bad og thekøkken. Derudover forefindes 4 stk. beskyttede boliger, hver på ca. 80 m2. Udover plejehjemsdrift vil ejendommen vil være velegnet til kontor, kursuscenter, bosted eller lignende. Ejendommen kan forventes overtaget 1. april 2019 eller senere, idet overtagelse er betinget af nyt plejecenters færdiggørelse. 

Området er p.t. lokalplanlagt til, at det kun må benyttes til plejehjem, beskyttede boliger og beboelse af almennyttig karakter. Budgiver opfordres til at komme med forslag til ejendommens fremtidige benyttelse, hvorefter byrådet vil tage stilling til lokalplanens ændring i overensstemmelse hermed. Der vil kunne bydes på hele ejendommen, eller særskilt på hhv. plejehjemsdelen og de 4 beskyttede boliger, jf. de udfærdigede budblanketter. 
Der er ikke fastsat nogen mindstepris. Kommunalbestyrelsen vil kunne forkaste alle indkomne bud, ligesom kommunalbestyrelsen kan sende ejendommen i nyt udbud, evt. med ændrede eller mere specificerede vilkår.

Aftale om besigtigelse af ejendommen kan ske ved henvendelse til Steen Elgaard på tlf. nr. 9684 8430. Yderligere oplysninger om ejendommen kan fås ved henvendelse til Mads Houe på tlf.nr. 9684 8232 eller Birgitte Berg på tlf.nr. 9684 8213.

Købstilbud afgives på særskilt udbudsblanket og skal i lukket kuvert mrk. ”Købstilbud” være afleveret til Struer Kommune, Sekretariatet, Østergade 11-15, 7600 Struer senest d. 17. august 2017 kl. 12.00.

Udbuddet sker i henhold til bekendtgørelse nr. 799 af 24. juni 2011. Det fremgår bl.a. heraf, at købstilbud skal være skriftlige og angive et fast beløb. Indkomne købstilbud er fortrolige, indtil salg har fundet sted. Kommunalbestyrelsen kan forkaste alle indkomne tilbud.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk