Struer KommuneStruer Lydens by
Alkoholbevilling

Hvis du ønsker at servere alkohol i din virksomhed, skal du søge en bevilling. Det gør du hos politimesteren, men det er kommunalbestyrelsen, der udsteder den. En alkoholbevilling er gratis.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk