Struer KommuneStruer Lydens by
Indkøb og udbud

Indgåelse af indkøbsaftaler i Struer Kommune koordineres af:

Indkøbsfunktionen
Intern Service, Økonomi og Løn
tlf. 96 84 81 82

EU-Udbud af visiteret kørsel for Struer Kommune

Struer Kommune udbyder visiteret kørsel for Struer Kommune. Aftalen udbydes som tre delaftaler, henholdsvis variabel kørsel, fast/variabel kørsel og fast kørsel. 
Der forudsættes indgået med én eller flere virksomheder, dog kun en leverandør pr. delaf-tale.

Aftaleperioden er 1.7.2017 til 30.6.2020 med mulighed for en option på 12 måneder

For at deltage i opgaven klik her: http://permalink.mercell.com/65728446.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”. 
Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostnin-ger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage en login kode til www.mercell.dk indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

”Bilag 6 eksempel på kørselsliste” er ikke offentlig tilgængelige. Disse bilag kan indhentes i henhold til punkt 3.2. Spørgsmål og svar samt anmodning om kørelister. ”Bilag 5 fortrolig-hed skal vedlægges”.

Tilbudsfrist er 31. marts 2017

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk