Struer KommuneStruer Lydens by
Indkøb og udbud

Indgåelse af indkøbsaftaler i Struer Kommune koordineres af:

Indkøbsfunktionen
Intern Service, Økonomi og Løn
tlf. 96 84 81 82

Licitation - Om- og tilbygning, Vestbyens dagtilbud Bulderby

For Struer Kommune udbydes hermed om- og tilbygning af Vestbyens dagtilbud Bulderby; Park Allé 14, 7600 Struer. 

Arbejdet omfatter ca. 665 m² ombygning og ca. 585 m² tilbygning.
Eksisterende bygninger ombygges, så de passer til nutidige krav og ønsker. 
Herudover tilbygges en ny fløj og en forlængelse af eksisterende bygning samt et par udbygninger. 

I hovedtræk murede facader med enkelte lette udbygninger. Nye træ/alu vinduer/døre.
Nedhængte/direkte monterede træbetonlofter, linoleumsgulve, delvis nye installationer, nyt ventilationsanlæg samt paptækkede tage på både om- og tilbygning.

Arbejdet udføres i henhold til lov og indhentning af tilbud i bygge- og anlægssektoren, cirkulære om kvalitetssikring, AB92, samt lov om begrænsning af skyldnerens muligheder for deltagelse i offentlige udbudsforretninger. Tildelingskriteriet vil være laveste pris. 

Byggeriet udbydes i følgende fagentrepriser: 

A:    MURERENTREPRISEN – jord, kloak, beton, konstruktionsstål, nedrivning, murer og anlæg. 
B:    TØMRERENTREPRISEN – tømrer, snedker, fuge og blik. 
C:    TAGPAPENTREPRISEN – Tagpaparbejder. 
D:    GULVENTREPRISEN – bløde gulve. 
E:    MALERENTREPRISEN – maler og rengøring.
F:    VVS-ENTREPRISEN – nedbrydning, vand, varme, afløb, sanitet, tekn. isolering og automatik.
G:    VENTILATIONSENTREPRISEN – ventilation og automatik. 
H:    EL-ENTREPRISEN – nedbrydning, stærkstrøm og svagstrøm. 
I:    CTS ENTREPRISEN – CTS arbejder – Indbudt entreprise.

Materialet uploades til Mercell fra 5. juni 2018, hvorefter den enkelte kan downloade materialet. Materialet kan hentes via dette permalink: https://permalink.mercell.com/85801926.aspx 

Licitationen afholdes tirsdag den 26. juni, 2018. Tid og sted vil fremgå af udbudsmaterialet. 
Tilbud uploades til Mercell. 

Under forbehold af myndighedernes og bygherrens godkendelse startes arbejderne mandag den 13. august 2018 og afleveres til ibrugtagning mandag den 1. juli, 2019. 

Bygherre: Struer Kommune, Østergade 11 – 15, 7600 Struer
Arkitekt/totalrådgiver: FN-Arkitekter A/S, Vestergade 6, 3. sal, 7600 Struer
Ingeniør, konstruktioner og kloak: Hera Consult A/S, Fiskergade 2, 2. sal, 7600 Struer
Ingeniør, VVS og Ventilation: AR Teknik Aps, Nupark 51, 7500 Holstebro
Ingeniør, el-installationer: Peter Sevelsted ApS, Hjaltesvej 55, 7800 Skive      

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00