Struer KommuneStruer Lydens by
Indkøb og udbud

Indgåelse af indkøbsaftaler i Struer Kommune koordineres af:

Indkøbsfunktionen
Intern Service, Økonomi og Løn
tlf. 96 84 81 82

EU-Udbuddet af visiteret kørsel for Struer Kommune

Struer Kommune udbød i marts 2017 visiteret kørsel for Struer Kommune. Aftalen blev udbudt som tre delaftaler, henholdsvis variabel kørsel, fast/variabel kørsel og fast kørsel. 
Aftalen er gældende fra 1. juli 2017 og tre delaftaler blev vundet af hver sin leverandør.

Oversigt over delaftaler og vognmand pr. 1. juli 2017

Delaftale 1 – Variable kørsel

blev vundet af Struer Thyholm Taxa

V1 Handicappede børn der bor på Nordstjernen

V2 Hjemmeboende handicappede børn

V3 Øvrige børn med særlige behov

V4 Syge folkeskoleelever

V5 Syge ungdomsuddannelseselever

V6 Læge- og speciallægekørsel

V7 Hjælpemiddelafprøvning

V8 Patientuddannelsesforløb

V9 Specialiseret genoptræning – vest

V10 Genoptræning på sundhedscenter

V11 Borgere visiteret af Jobcentret

 

Delaftale 2 – Fast og variable kørsel

blev vundet af Venøbussen

FV1 Hjemmeboende demente til støtte- og aktivitetstilbud

FV2 Hjemmeboende pensionister ... til dagcenter og aktivitet

 

Delaftale 3 – Fast kørsel

blev vundet af Vognmand Sam Davidsen

F1 Skoleelever til specialklasser og specialskoler

F2 Øvrige skoleelever med særlige behov

F3 Ungdomsuddannelse for unge med særlige behov

F4 Dagtilbud for voksne handicappede

 

De berørte borgere bliver kontaktet individuelt.

EU-Udbud af hjemmeplejebiler - 2017

Struer Kommune udbyder levering af 24 fabriksnye biler til hjemmeplejen med tilbagekøbsaftale, serviceaftale og renholdelsesaftale.

Aftalen indgås som en fireårig kontrakt med virkning fra 1. november 2017 til 31. oktober 2021.

Der ønskes endvidere option på tilkøb af op til seks biler.

For at deltage i opgaven indsættes dette link i din internet browser:

http://permalink.mercell.com/69715569.aspx

Her tilmelder du dig opgaven ved at trykke på ikonet foroven: ”Meld din interesse”.

Såfremt du ikke er licenshaver hos Mercell Danmark A/S skal du udfylde en registrering af dit firma. Denne registrering er nødvendig for din videre deltagelse og er uden omkostninger.

Efter afsendelse af registreringen har du adgang til alle udbudsdokumenter. Du vil modtage en login kode til www.mercell.dk  indenfor normal arbejdstid og kan derefter afsende dit tilbud.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
DEN DIGITALE HOTLINE  
TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00