Struer KommuneStruer Lydens by
Affald

Affald fra virksomheder

Erhvervsaffald er affald fra handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder samt offentlige og private institutioner.

Reglerne for erhvervsaffald kan du finde i regulativ for erhvervsaffald , affaldsregulativ for jord, miljøbeskyttelsesloven samt i affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Genanvendeligt erhvervsaffald er pr. 1. januar 2010 ikke længere en del af det kommunale affaldsregulativ, men reguleres direkte af lovgivningen.

Nomi4S i/s

Den 1. januar 2014 fik borgere og virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner et nyt samlet affaldsselskab, da selskaberne NVRaffald i/s, nomi i/s og Skive Renovation-4S blev sammenlagt til Nomi4S i/s. 

Nomi4S i/s har en hjemmeside, hvor der er mulighed for at læse om administrationsgebyret samt ansøgningsmulighed for fritagelse.

På Nomi4s' hjemmeside kan du også læse om virksomheder og institutioners adgang til genbrugspladser i 2015 herunder om den frivillige tilmeldeordning, ligesom der findes et tilmeldingsskema her.

Oversigt over administrationsgebyr for 2015, gebyr for virksomheder og institutioners benyttelse af genbrugspladser i 2015 og gebyr for indsamling af dagrenovationslignende affald i 2015 kan ses her.

Nomi4s' hjemmeside kan du læse mere om, hvordan affaldet sorteres og bortskaffes.

Affaldsplan

Affaldsplanen 2015-2024 er opbygget af 2 dele

 -

Kortlægningsdel – med status for affaldshåndtering herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder, udpegning af fokusområder samt en prognose

 -

Planlægnings- og Målsætningsdel – redegør for målsætninger og initiativer i perioden 2015-2018

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00