Struer KommuneStruer Lydens by
Affald

Nomi4S i/s

Den 1. januar 2014 fik borgere og virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner et nyt samlet affaldsselskab, da selskaberne NVRaffald i/s, nomi i/s og Skive Renovation-4S blev sammenlagt til Nomi4S i/s.

Information om ordninger for affald og genbrug fra den private husstand findes derfor på hjemmesiden www.nomi4s.dk
Her kan du se mere om kommunens to genbrugspladser Thyholm Genbrugsplads og Struer Genbrugsplads.

På www.nomi4s.dk kan man blandt andet se åbningstider på genbrugspladserne,tømningsdatoer og meget mere. Du kan kontakte Nomi4s' borgerservice på telefonnummer: 9610 6240

Priser på affald for 201 fremgår af Gebyrblad 2015

Struer Kommune har udarbejdet affaldsplan og affaldsregulativer for alt produceret affald.

Affaldsplanen 2015-2024 er opbygget af 2 dele:

Kortlægningsdel – med status for affaldshåndtering herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder, udpegning af fokusområder samt en prognose - PDF

Planlægnings- og Målsætningsdel – redegør for målsætninger og initiativer i perioden 2015-2018 - PDF

Reglerne for husholdningsaffald kan du finde i regulativ for husholdningsaffald af december 2011, mens reglerne for håndtering af jord, som er affald findes i affaldsregulativ for jord af maj 2012.  

Her kan du se regler for afbrænding af haveaffald samt bål.

 

Affald

Affald fra virksomheder

Erhvervsaffald er affald fra handels-, kontor- og fremstillingsvirksomheder samt offentlige og private institutioner.

Reglerne for erhvervsaffald kan du finde i regulativ for erhvervsaffald , affaldsregulativ for jord, miljøbeskyttelsesloven samt i affaldsbekendtgørelsen og bekendtgørelse om anvendelse af restprodukter og jord til bygge- og anlægsarbejder og om anvendelse af sorteret, uforurenet bygge- og anlægsaffald.

Genanvendeligt erhvervsaffald er pr. 1. januar 2010 ikke længere en del af det kommunale affaldsregulativ, men reguleres direkte af lovgivningen.

Nomi4S i/s

Den 1. januar 2014 fik borgere og virksomheder i Holstebro, Lemvig, Skive og Struer Kommuner et nyt samlet affaldsselskab, da selskaberne NVRaffald i/s, nomi i/s og Skive Renovation-4S blev sammenlagt til Nomi4S i/s. 

Nomi4S i/s har en hjemmeside, hvor der er mulighed for at læse om administrationsgebyret samt ansøgningsmulighed for fritagelse.

På Nomi4s' hjemmeside kan du også læse om virksomheder og institutioners adgang til genbrugspladser i 2015 herunder om den frivillige tilmeldeordning, ligesom der findes et tilmeldingsskema her.

Oversigt over administrationsgebyr for 2015, gebyr for virksomheder og institutioners benyttelse af genbrugspladser i 2015 og gebyr for indsamling af dagrenovationslignende affald i 2015 kan ses her.

Nomi4s' hjemmeside kan du læse mere om, hvordan affaldet sorteres og bortskaffes.

Affaldsplan

Affaldsplanen 2015-2024 er opbygget af 2 dele

 -

Kortlægningsdel – med status for affaldshåndtering herunder affaldsmængder og økonomi for hhv. husholdninger og virksomheder, udpegning af fokusområder samt en prognose

 -

Planlægnings- og Målsætningsdel – redegør for målsætninger og initiativer i perioden 2015-2018

 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk