Struer KommuneStruer Lydens by
Vinterveje

Vagtordning

Struer Kommune har en vintervagtordning, som går på skift mellem 4 personer i Struer Kommune.
Vagten starter 1. november og slutter 31. marts. Da vagterne gerne skal have ro i tilspidsede situationer, kan vi desværre ikke oplyse deres telefonnumre.

Kontakt
Indenfor normal arbejdstid kan Struer Kommune kontaktes på 96 84 84 32. Udenfor normal arbejdstid kan politiet kontaktes på 114

Snerydning - hvem gør hvad
Vintervejret kan give problemer på veje og stier. Her kan du læse om Struer Kommunes snerydning og glatførebekæmpelse. Du kan også læse om hvad du som grundejer kan hjælpe med.

Se Struer Kommunes regulativ om vintervedligeholdelse og renholdelse af veje, stier og pladser.

Kort over veje, stier og pladser

I menuen til venstre kan du se hvem der har ansvaret for snerydning, saltning og grusning på veje, stier og pladser i nærheden af dig

Her kan du henvende dig

Teknisk Drift og Anlæg
Østergade 11
Telefon: 9684 8482

E-mail: teknisk@struer.dk

Centerchef
Jørn Bech Ladekjær

 

 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk