Struer KommuneStruer Lydens by
Veje

Vedligehold, offentlige veje

Struer Kommune har ansvaret for vedligehold af 280 km offentlige vej og ca. 80 km stier.

Ved pludseligt opståede vejskader kan du rette telefonisk henvendelse eller du kan anmelde via hjemmesiden. Skaderne kan være huller i kørebane eller på cykelsti eller det kan være fortovsfliser, der vipper og er til fare for gående.  Vil vil også gerne modtage besked om fejl eller mangler på trafiksignaler, skilte, affaldskurve, bænke m.v. Udenfor Kommunens åbningstid kan du rette henvendelse til Falck på telefon 70 10 20 30.

Ved fejl på gadelys skal der rettes henvendelser til Struer Forsyning.

Vedligehold, private veje

Vedligeholdelse af private veje står grundejerne selv for. Ejere af ejendomme beliggende ved private fællesveje kan bede kommunen om at holde vejsyn, hvis der er uenighed om vejens vedligeholdelse og istandsættelse samt fordeling af udgifterne. Se hvilke veje i kommunen der er private veje.

Gravetilladelser

Alle, der graver i eller ved offentlige og private veje, skal have en gravetilladelse udstedt af vejmyndigheden.


Ved færdigmelding skal man gå ind under "Jeg ønsker at se mine gravetilladelser"

Holstebrovej/Oddesundvej/Hovedvejen og Lemvigvej er statsveje, og gravetilladelse skal søges ved Vejdirektoratet.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk