Struer KommuneStruer Lydens by
Nedlæggelse af et stykke af Jupitervej

I forbindelse med lukningen af Jupitervejs overkørsel over jernbanen, har Teknik- og miljøudvalget besluttet at nedlægge vejstykket fra jernbanen og til Polarisvej.

Det vejareal, der planlægges nedlagt, er markeret med gult.

I medført af Lov om offentlige veje §124, stk. 6 bekendtgøres det hermed, at Jupitervej syd for jernbanen nedlægges som vej.

Vejstykket opretholdes ikke som privat fællesvej eller privat vej, da det ikke er eneste adgangsvej til en særskilt matrikel eller ikke er særlig vigtig for en ejendom (§124, stk. 2).

Jf. §124, stk. 7 har berørte grundejere en frist på mindst otte uger til at komme med krav, om at vejstykket opretholdes i medfør af stk. 2. Fristen er den 5. marts 2018.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 1445
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00