Struer KommuneStruer Lydens by
Tandplejens målsætning

Det er tandplejens overordnede mål, at forældre, børn og unge forstår, hvordan tandsygdomme opstår. De skal gennem intensiv træning i tandbørstning lære at kontrollere udviklingen af tandsygdomme.

Tandplejen skal sikre, at alle børn og unge udvikler kost- og tandplejevaner, der giver dem mulighed for sunde tænder hele livet. Når de forlader den kommunale tandpleje skal de kunne tage ansvaret for egen tandsundhed.

Det er tandplejens mål, at alle 0 - 18 årige tager imod det kommunale tandplejetilbud, og at de unge fortsætter med regelmæssig tandpleje, når de har forladt kommunal tandpleje.

Tilbud om tandregulering skal sikre, at børn og unge kan tilbydes tandregulering i overensstemmelse med gældende lov og retningslinjer.

IT-anvendelse i tandplejen skal sikre kvalitet i alle arbejdsgange i administration og patientbehandling. Tandplejen anvender elektronisk sundhedsregistrering og journalisering.

Gennem efteruddannelse og kompetenceudvikling af personalet sikres, at alle tandplejeopgaver kan løses på et højt kvalitetsniveau af et engageret tandpleje-team.

Her kan du henvende dig

Den Kommunale Tandpleje
Centralklinikken
Gimsinghovedvej 13, 7600 Struer
T: 9684 8550.
E: tandplejen@struer.dk
H: www.bevar-smilet.dk

 

Center for Tandregulering Nordvestjylland
Ved Fjorden 2B
7600 Struer
T: 9684 0505
E: mail@ctn.dk
H: www.ctn.dk

TANDPLEJEN’s FERIEVAGT 2017

Den Kommunale Tandpleje er lukket p.g.a. sommerferie fra mandag den 3. juli til fredag den 11.august begge dage inkl..

Der er mulighed for nødbehandling hver mandag kl. 8:00-10:00 i skolesommerferien.

Vagterne fordeles mellem Struer og Lemvig Kommunale Tandpleje som følger:

Uge 27, 30 og 31
Struer Kommunale Tandpleje 
Centralklinikken
Gimsinghovedvej 13
7600 Struer
Tlf.: 96 84 85 50

Uge 28, 29 og 32
Lemvig Kommunale Tandpleje
Centralklinikken, Lemtorp skolen
Nissumvej 10
7620 Lemvig
Tlf.: 96 63 18 00

Ved behov for nødhjælp lørdage og søndage oplyses tandlægevagtens telefon -og åbningstider på tandplejens telefonsvarer.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk