Struer KommuneStruer Lydens by
Omsorgstandpleje

Hvad er Omsorgstandpleje?

Kommunen skal tilbyde omsorgstandpleje.

Det vil sige:

  • Regelmæssige undersøgelser af tænder og / eller proteser
  • Forebyggelse af tandsygdomme og lidelser i munden
  • Behandling af symptomer og sygdomme i tænder og mund

Målet er at sikre god tyggeevne, undgå smerter og derigennem fremme sundhed og trivsel.

Hvem er omfattet af tilbuddet?

Omsorgstandpleje tilbydes personer, der kun vanskeligt kan udnytte det eksisterende tandplejetilbud

  • Plejehjemsbeboere tilbydes automatisk omsorgstandpleje
  • Tilbud gives endvidere til personer i plejeboliger, ældreboliger eller eget hjem, der med hensyn til hjælpeforanstaltninger er at sidestille med plejehjemsbeboere
  • Udviklingshæmmede og sindslidende vil også kunne tilbydes omsorgstandpleje, hvis de ikke i tilstrækkeligt omfang er i stand til at udnytte det eksisterende tandplejetilbud, overvejende på grund af nedsat egenomsorg

Hvad koster omsorgstandpleje?

Omsorgstandplejen koster 492 kr. årligt pr. 1.1.2016.

Beløbet trækkes over PBS månedligt med 1/12 del (41 kr.)

Visitation til omsorgstandpleje

For alle andre end plejehjemsbeboere vil tilbud om omsorgstandpleje være forud gået af en visitation.

Visitationen sker jf. servicelovens §71 og 73 efter en individuel, konkret vurdering.

Vurderingen tager udgangspunkt i den enkeltes funktionsniveau.

Visitationen er rettet mod de, som er ude af stand til at overkomme/overskue og 7 eller tage initiativ til at klare egne fornødenheder. Det er personer, der er afhængig af fuldstændig hjælp og guidning fra andre.

Omsorgstandpleje – Ja tak

Når man er visiteret til et tilbud, er man tilmeldt Den Kommunale Tandpleje, som organiserer og udfører omsorgstandplejen i Struer Kommune.

De borgere, der tilhører gruppen af udviklingshæmmede, sindslidende m. fl., kan i visse tilfælde viderehenvises til Den Regionale specialtandpleje i Region Midtjylland.

Undersøgelser foregår på plejehjemmet eller boligen, mens behandlinger oftest foregår på Centralklinikken.

Der er der bedre hygiejne og der findes desuden en loftslift.

Borgeren kan transporteres med Flex-taxa med handicapkørsel. Dette står borgeren selv for.

 

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Struer Kommunale Tandpleje
Gimsinghovedvej 13
7600 Struer
Tlf: 9684 8580

E-mail: tandplejen@struer.dk
www.struer.omsorgstandpleje.org

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk