Struer KommuneStruer Lydens by
Sygepleje

Struer Kommune leverer sygepleje, hvis du har behov for hjælp i forbindelse med kronisk eller akut sygdom eller har et varigt sygdomsforløb.
Sygeplejen ydes efter behov 24 timer i døgnet.

Du kan få hjælp til:

  • Personlig rådgivning og vejledning om sygeplejefaglige spørgsmål og sundhedsfremme
  • Generelle sygeplejefaglige opgaver som medicinadministration og sårpleje
  • Hjælp og vejledning i forbindelse med stomi- og kateterpleje
  • Vejledning om inkontinens og vurdering af behov for hjælpemidler hertil
  • Pleje og omsorg til alvorligt syge og døende.

Hvordan får jeg sygepleje?

Hvis du har behov for sygepleje, skal du henvende dig til din læge, som vil kontakte kommunens sygeplejevisiterende koordinatorer for at aftale, hvilken hjælp der er behov for.

Hvad koster det?

Sygeplejen er gratis, men du betaler selv for medicin og særlige sygeplejeartikler.

Hvem er vi?

  • Vi er alle faguddannede og har mange års erfaring og faglige kompetencer.
  • Vi opkvalificerer os løbende i takt med de krav vore borgere og samfundet stiller til os.
  • Vi er dygtige til at skabe gode samarbejdsrelationer, hvor respekt og imødekommenhed er i højsæde.
  • Vi har medarbejdere med specialviden om sår, diabetes, inkontinens, kredsløbssygdomme, demens samt pleje af døende m.m.
  • Vi arbejder med komplekse plejeforløb. Her arbejder vi tæt tværfagligt: sygeplejersker, social- og sundhedsassistenter, social- og sundhedshjælpere og terapeuter.

Pjecer

 

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

Hjemmesygeplejen
Gimsinglundvej 3
7600 Struer

T: 2027 2104

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Vakant
T: 5129 1172

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk