Struer KommuneStruer Lydens by
Uden hospitalsophold

Et tilbud til dig som har været ude for en ulykke eller et sygdomsforløb, som har svækket dine fysiske funktioner væsentligt og du i denne forbindelse ikke har været indlagt på et hospital, hvor du kan få hjælp til at genoptræne din funktioner.

Anmodning om genoptræning kan komme fra dig selv, din læge, hjemmehjælpen eller andre.

Genoptræning omfatter et særligt tildsafgrænset træningsforløb, som har til formål, at du øger din funktionsevne. Genoptræningen bevilges ud fra en konkret og individuel vurdering af en terapeut og tilbydes som holdtræning eller individuel træning. Træningen kan foregå på et træningscenter eller i eget hjem.

Sådan søger du:

For at vi kan vurdere dit behov for genoptræning skal du henvende dig til SundhedscenterStruer.

Henvendelsen kan også ske fra dine pårørende, læge, sygehus, sagsbehandler eller leverandør af hjemmehjælp. 

Når Sundhedscentret modtager din henvendelse vil vi kontakte dig for at vurdere dit behov.

Pjece: Genoptræning eller vedligeholdstræning

Her kan du henvende dig

Sundhed og Omsorg

SundhedscenterStruer

Morten Andersens Passage 7, 1.
7600 Struer
T: 9684 8460

E: sundhed-omsorg@struer.dk

Funktionsleder

Helene Henrichsen
T: 9684 8470

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00