Struer KommuneStruer Lydens by
Alkoholbehandling

Gratis alkoholbehandling

Har du problemer med alkohol, kan du komme i gratis kommunal alkoholbehandling.

Ring gratis til Alkolinjen på 80 200 500 - Mandag - Fredag 11.00 - 15.00

Ifølge sundhedsloven skal kommunerne tilbyde gratis behandling til borgere med et alkoholproblem. Den enkelte borger kan vælge frit mellem ambulante tilbud men ikke mellem dag - eller døgnbehandling. Din behandling går i gang senest 14 dage efter, du har henvendt dig på behandlingsstedet.

  • Alkoholbehandlingen er et gratis tilbud
  • Du kan henvende dig anonymt
  • Du kan frit vælge behandling på et alkoholambulatorium, uanset hvor du bor.

Struer Kommune har aftale om stof og alkoholbehandling med Holstebro Kommune. Alkoholbehandlingen er et tilbud om behandling til alkoholmisbrugere, pårørende til alkoholmisbrugere og personer, der er afhængige af lovlig medicin.

Behandlingsteamet består bl.a. af psykolog, socialrådgivere, pædagoger og sygeplejerske. Behandlingen kan være både individuel og i grupper.

Behandlingen foregår:

Center for Rusmiddel og Forebyggelse
Sønderlandsgade 8
7500 Holstebro
Tlf. 96114050

Alkoholbehandling på Thyholm

Center for Rusmiddel og Forebyggelse tilbyder råd og vejledning / afklarende samtaler i forhold til alkoholproblematikker.

Borgere med alkoholmisbrug, men også pårørende er velkomne. Pårørende kan komme alene eller sammen med den misbrugende.

Her vil blive givet en generel orientering vedrørende centrets tilbud om gruppeforløb og undervisningsforløb, som dog foregår i lokalerne i Danmarksgade 18 i Holstebro, hvor der også tilbydes ambulante samtaleforløb.

Tid
Tirsdage mellem kl. 9 og 11.

Sted
Sønderlandsgade 5, 1. sal
7790 Hvidbjerg, Thyholm
(I lokalerne hos SundhedscenterThyholm)

Her kan du henvende dig

Center for Rusmiddel og Forebyggelse

Sønderlandsgade 8
7500 Holstebro
T: 96 11 40 50
E: stofbehandlingen@holstebro

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 1445
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00