Struer KommuneStruer Lydens by
Social Anonym Borgerrådgivning

Social Anonym Borgerrådgivning er et tilbud til borgere over 18 år.

Hvis du ønsker det, kan samtalen foregå anonymt. 

Typisk består tilbuddet af én til to samtaler, som foregår på Infocenter Struer, Smedegade 7, Struer.

Hvad er Social Anonym Borgerrådgivning?

  • Guide og vejlede dig om øvrige muligheder for henvendelser til Struer kommune
  • Hjælpe dig med at læse og forstå budskabet i dine mails/breve fra Struer kommune  
  • Hjælpe dig med at læse en afgørelse og pege på betydningen for dig
  • Guide og vejlede i forbindelse med en skilsmisse
  • Vejledning i forbindelse med akut boligmangel
  • At guide dig i tilrettelæggelse af dine økonomiske forhold i forbindelse med eksempelvis meddelelse om gældsanering

Social Anonym Borgerrådgivning kan ikke ændre en konkret afgørelse eller tage stilling til det faglige indhold i en beslutning. Du vil dog kunne modtage vejledning og rådgivning om hvordan du kan henvende dig til det etablerede klagesystem.

Hvis du har spørgsmål til boligydelse, børnetilskud og børnefamilieydelse rettes henvendelse til Udbetaling Danmark.

Social Anonym Borgerrådgivning har åbent mandage kl. 15.00 til 16.30.

Her kan du henvende dig

Social Anonnym Borgerrådgivning

Infocenter Struer
Smedegade 7
7600 Struer

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk