Struer KommuneStruer Lydens by
Sorggrupper for børn

Sorggrupperne henvender sig til børn og unge, der har mistet forældre eller andre nærtstående ved dødsfald.
 
Målgruppe
Grupperne er for børn og unge fra 6-21 år
 
Praktisk
Yderligere oplysning om grupperne kan fås ved henvendelse til Familiehuset, ved familiekonsulent Kirsten Traberg på tlf. 96 84 82 51.
 

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk