Struer KommuneStruer Lydens by
Pædagogisk Psykologisk Rådgivning (PPR)

PPR står for Pædagogisk Psykologisk Rådgivning.

I PPR arbejder der psykologer, tale/hørekonsulenter, pædagogiske konsulenter og ergoterapeuter.

Vi hjælper dit barn, hvis det har faglige, følelses- eller adfærdsmæssige vanskeligheder.

Du kan få dit barn undersøgt og testet, hvis det har et særligt behov. 

Vi kan give dig råd og vejledning:

  • hvis dit barn ikke trives i institutionen eller i skolen
  • hvis dit barn har behov for specialundervisning
  • hvis der er tvivl om dit barn er parat til skolestart

Du kan blive henvist til PPR gennem dit barns daginstitution eller skole, eller du kan henvende dig personligt, pr. brev eller telefonisk til PPR.

Yderligere oplysninger kan fås ved henvendelse til Børne- og Familiecentret. 

Du kan læse mere på borger.dk's sider om specialundervisning

Her kan du henvende dig

Børne- og Familiecentret
Bremdal Torv 4
E: boernefam@struer.dk

Se telefon- og åbningstider
(klik på linket)

Centerleder

Tine Hammer

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk