Struer KommuneStruer Lydens by
Kontaktperson 0-18 år

Familiehuset i Struer Kommune tilbyder kontaktperson ordning til børn, unge og deres familier.

Tilbuddet gives til børn og unge, der har brug for pædagogisk støtte samt vejledning og guidning.

Tilbuddet om kontaktperson kan bevilges til barnet, den unge eller hele familien.

Tilbuddet kræver, at barnet/den unge bliver visiteret via socialrådgiver i Børne- og Familiecentret.

Kontaktpersonen kan f.eks. hjælpe den unge/barnet omkring sociale kontakter, give råd og vejledning i de vanskelige og problemfyldte situationer, som barnet/den unge befinder sig i, og gennem guidning skabe overskuelighed over eget liv og udvikling.

Arbejdet foregår enten i hjemmet, i nærmiljøet eller i Familiehuset, Gimsinghovedvej 9, 7600 Struer.

Du kan læse mere på borger.dk´s sider om Familierådgivning og akut hjælp

Her kan du henvende dig

Børne- og Familiecentret
Bremdal Torv 4
E: boernefam@struer.dk

Se telefon- og åbningstider
(klik på linket)

Centerleder

Tine Hammer

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk