Struer KommuneStruer Lydens by

Psykiatrien i Nordvest

Psykiatrien i Nordvest er et samarbejde mellem Lemvig, Holstebro og Struer kommuner samt Regionspsykiatrien Vest.

Psykiatrien i Nordvest har i alt 8 ambulante døgnpladser(5 regionale og 3 kommunale) i Center for Sundhed i Holstebro.
De regionale pladser anvendes af Akut Ambulant Team (AAT). De kommunale pladser anvendes af de tre kommuner i fællesskab.

Formålet med de ambulante døgnpladser er at kunne tilbyde et korterevarende ophold med fokus på ekstra omsorg og tryghed samt observation og psykiatrisk behandling på de regionale pladser.

Opholdet kan være en mellemstation mellem en psykiatrisk indlæggelse og tilbagevenden til eget hjem.

Døgnpladserne skal være med til at forebygge indlæggelser og genindlæggelser samt sikre, at borgerne kan modtage et tilbud af høj kvalitet tæt på eget hjem.

Et ophold på en ambulant døgnplads er ikke en indlæggelse, og Psykiatriloven er derfor ikke gældende under et ophold.

Under ophold på en regional ambulant døgnplads har Psykiatrisk Afdeling i Herning det lægelige ansvar vedr. borgernes psykiatriske problemstillinger. Ved somatiske problemstillinger, hvor der er behov for en læge, ligger ansvaret ved egen læge eller lægevagten.

Ved behov for lægekontakt på de kommunale ambulante pladser er det altid egen læge eller lægevagten, som skal kontaktes.

 

Links:

Ambulante døgnpladser

Det sociale akuttilbud

 

Hent folder vedrørende Psykiatrien i Nordvest:

For borgere

For fagprofessionelle

Her kan du henvende dig

Handicap, social og psykiatri
Østergade 15
9684 8333

E-mail: hop@struer.dk

Centerchef

Lene Hornstrup

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00