Struer KommuneStruer Lydens by
Søer og vandhuller

Etablering af et vandhul kan være et stort indgreb i omgivelserne. Etablering af vandhuller kræver tilladelse fra én eller flere myndigheder for at sikre, at forskellige interesser vurderes og tilgodeses i videst muligt omfang.

Ansøgningsskema kan rekvireres på tlf. nr. 96 84 84 57 eller hentes her:

Ansøgningen udfyldes og sendes til Struer kommune, Natur og Miljø, Østergade 11 - 15, 7600 Struer.

Yderligere materiale

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk