Struer KommuneStruer Lydens by
Natura 2000 handleplaner

Natura 2000 er betegnelsen for et netværk af beskyttede naturområder i EU. Områderne skal bevare og beskytte naturtyper og vilde dyre- og plantearter, som er sjældne, truede eller karakteristiske for EU-landene.

I april måned 2016 offentliggjorde Miljøministeren 2. generations Natura 2000-planer for 252 naturområder. To af disse områder er helt eller delvist beliggende i Struer Kommune

Hver Natura 2000-plan indeholder sin egen opskrift på, hvordan man i de enkelte Natura 2000-områder skal behandle naturen for, at den kan udvikle sig positivt.

Natura 2000-planerne 2016-2021 har fokus på:

  • Sikring af naturpleje
  • Færdiggørelse og sikring af indsats planperioden 2009-2015
  • Sammenhæng i naturen
  • Levesteder for ynglefugle og bekæmpelse af invasive arter

Struer Kommune er i gang med at udarbejde Natura 2000-handleplaner, der beskriver, hvordan Natura 2000-planerne vil blive realiseret inden for kommunens geografiske område. Kommunen skal efterfølgende sikre, at handleplanerne gennemføres.

Struer Byråd vedtog den 11. oktober 2016 to Forslag til Natura 2000-handleplaner.

Handleplanerne er i offentlig høring indtil den 11. januar 2017.

Høringssvar indsendes til Struer Kommune, Østergade 11-13, 7600 Struer og helst elektronisk til teknisk@struer.dk

Forslag til Natura 2000-handleplaner ser du her:

De kommunale Natura 2000-handleplaner for 1. planperiode 2009-2015 blev vedtaget i 2012.

Kommunens Natura 2000-handleplaner for 1.planperiode kan ses nedenfor.

Agger Tange, Nissum bredning, Skibsted Fjord og Agerø 2010-2015

Venø og Venø sund 2010-2015

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk