Struer KommuneStruer Lydens by
Natura 2000 områder

Natura 2000 områder

Natura 2000 områderne er et netværk af værdifulde naturområder i hele EU. Formålet med EU's direktiver om naturbeskyttelse og Natura 2000-områderne er at beskytte vores unikke naturområder og de sjældne eller truede dyr og planter.

Staten udarbejder Natura 2000-planer for områderne, som er en samlet plan for, hvordan fremgang i vores vigtigste natur sikres. Natura 2000-planerne skal indeholde mål for naturtilstanden og en indsats, der skal gennemføres i planperioden. Planerne opdateres hvert 6. år. Natura 2000-planerne kan ses på Styrelsen for Vand- og Naturforvaltning. (http://svana.dk/natur/natura-2000/natura-2000-planer/)

Kommunen skal sikre, at planerne føres ud i livet. Med udgangspunkt i de statslige mål for naturtilstanden udarbejder Struer Kommune handleplaner.

I Struer Kommune er udpeget:

Natura 2000-område nr. 62 Venø og Venø Sund, der udgøres af:

  • EF habitatområde nr. 55 Venø og Venø Sund
  • EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 40 Venø og Venø Sund

Natura 2000-område nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø, der udgøres af:

  • Dele af EF habitatområde nr. 28 Agger Tange, Nissum Bredning, Skibsted Fjord og Agerø
  • Dele af EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 27 Glomstrup Vig, Agerø, Munkholm og Katholm Odde, Linholm og Rotholme
  • Dele af EF Fuglebeskyttelsesområde nr. 28 Nissum Bredning

Natura 2000-områderne kan du se på Miljøportalens kort. (http://arealinformation.miljoeportal.dk/distribution/)

Kommunen er forpligtet til at administrere gældende lovgivning så der ikke sker negative påvirkninger af de udpegede dyr og planter.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk