Struer KommuneStruer Lydens by
Naturbeskyttelsesloven - afgørelser
Pos.DokumentDato
1§ 3 dispensation til rydning af krat og opsætning af læskur ved Møe, Kilen.pdf08-10-2018
2§ 3 dispensation til kabellægning mellem Kleppen og Venø Odde.pdf11-09-2018
3§ 3 dispensation til hydrologiforbedrende tiltag i Hellerød Kær.pdf05-09-2018
4Bilag 2 - Konsulentrapport2.pdf05-09-2018
5Dispenation fra Naturbeskyttelseslovens § 3 til delvis rydning omkring en bunker ved Oddesund, Struer Kommune.pdf01-06-2018
6Matr.nr. 4a, Struer - Dispensation fra fortidsmidnebeskyttelseslinjen til mountainbikesti.pdf14-03-2018
7Tværvej 1, 7600 Struer - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til opførelse af tilbygning samt lovliggørelse.pdf09-03-2018
8Venø Efterskole - Dispensation fra skovbyggelinje - Afgørelse PDF.pdf28-02-2018
9Hovedvejen 77 - Tilladelse til skovrejsning.pdf21-02-2018
10Skibdalvej 15, 7790 Thyholm - Dispenstation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til nedsivningsanlæg.pdf01-02-2018
11Thagård Bakke 6, 7600 Struer - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 18, stk. 1 til opførelse af sommerhus.pdf22-01-2018
12Dispensation fra naturbeskyttelsesloven til overkørsel i Kirstens Bæk.pdf15-12-2017
13Rævlignevej 8 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinjen til tilbygning til sommerhus.pdf15-11-2017
14Mølbjerg Dambrug - Dispensation til midlertidigt slam og sediment oplag på beskyttet natur_.pdf10-11-2017
15Vrald Odde - Dispensation til opgravning af rynket rose på matrikel 12ne Struer samt naboareal ved Vrald Odde, Struer Kommune.pdf26-09-2017
16Bremdal strand - Dispensation fra naturbeskyttelseslovens § 3 til opgradering af sti på Bremdal strand.pdf26-09-2017
17Grydhøj 2 - Dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til aftagerkabel.pdf14-08-2017
18Tilladelse til reguleringsprojekt i Hestbæk.pdf10-08-2017
19Nedgravning af kabel i beskyttet natur ved Linde.pdf27-07-2017
20Thagård Plantage 22 dispensation fra fortidsmindebeskyttelseslinje til brænde- og redskabsskur.pdf01-06-2017
Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00