Struer KommuneStruer Lydens by

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Høring af forslag til vandløbsprojekt i Hellerød Kær
Teknisk Sekretariat

Høring af forslag til vandløbsprojekt i Hellerød Kær

Høring af forslag til etablering af grøblerender og grøfter i Hellerød kær, samt etablering af højbandslukke i udløbet af Egebjerg bæk

 

Høring af kystbeskyttelsesprojekt ved Sommerhusområdet Sunddraget
Teknisk Sekretariat

Høring af kystbeskyttelsesprojekt ved Sommerhusområdet Sunddraget

Struer Kommune udsender hermed skitseprojektet for kystbeskyttelse ved Sunddraget i offentlig høring frem til den 18. september 2018. Projektet har til formål at beskytte sommerhusområdet Sunddraget mod oversvømmelser. Skitseprojektet indeholder også en bidragsfordeling på de berørte grundejere.

Teknisk Sekretariat

Høring af forslag til lokalplan nr. 341 – Vindmøller ved Lyngs og tilhørende kommuneplantillæg nr. 12

Struer Kommune udsender hermed forslag til lokalplan nr. 341 – Vindmøller ved Lyngs og tilhørende kommuneplantillæg nr. 12 i offentlig høring frem til den 12. oktober 2018. Vedtages lokalplanen endeligt gives der mulighed for opstilling af tre 150 meter høje vindmøller.

Offentliggørelser

Endelig vedtagelse af lokalplan nr. 338

Struer Kommune har den 6. april 2018 endelig vedtaget lokalplan nr. 338 for et boligområde i Bremdal. Lokalplanen har til formål at give mulighed for etablering af boliger. Der kan indenfor området både etableres åben-lav og tæt-lav bebyggelse. 

Der skal etableres regnvandsbassiner til håndtering af regnvand, som også skal bidrage med en positiv rekreativ værdi til området. 

Forslaget til lokalplan nr. 338 har været i offentlig høring i 4 uger, og der er i den forbindelse modtaget et høringssvar. Dette har ikke givet anledning til ændringer i lokalplanen.

Samtidig med høring af forslag til lokalplan, er screening om miljøvurdering blevet offentliggjort, og der er ikke modtaget klager om afgørelsen.

Læs mere:
•    Lokalplan nr. 338
•    Følgebrev til lokalplan
 

Lokalt naturråd til Grønt Danmarkskort

Erhvervsorganisationer samt grønne foreninger og organisationer indkaldes til at deltage i et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort

Holstebro, Skive, Lemvig og Struer Kommuner skal sammen nedsætte et lokalt naturråd, som skal bistå kommunerne med at udpege områder, der skal indgå i Grønt Danmarkskort.

Kommunerne har efter samråd valgt Holstebro Kommune som sekretariat for Naturrådet.

Fristen for indstilling af medlemmer er mandag den 4. december 2017.

Indstillinger sendes til Holstebro Kommune på mail teknik.miljoe@holstebro.dk


Læs mere her om baggrund og hvordan du indstiller til naturrådet.

 

Vedtagelse af Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018

Byrådet i Struer Kommune har den 10-10-2017 vedtaget Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018. Tillægget er udarbejdet på baggrund af Struer By-Havn-projekt, der har til formål at forbedre den rumlige og funktionelle forbindelse mellem Struer Bymidte og Havnen samt at klimasikre området.

Der etableres en stormflodsmur, der sættes flere højvandslukker, vejarealer omlægges og samtidigt omlægges regnvandsledninger. Der etableres en pumpestation og flere mindre pumper og der etableres regnvandsbede.

Udkast til tillægget har været i 8 ugers offentlig høring, der er ikke modtaget høringssvar. Læs mere herunder:

Der foreligger en screeningsafgørelse om at Tillæg nr. 1 til Spildevandsplan 2015-2018 ikke er omfattet af kravet om miljøvurdering. Klagefristen er udløbet og der er ikke modtaget klager.
 

Landsbypuljen

Struer Kommune søger emner til Landsbypuljen. Er du ejer af en nedslidt bolig eller hus som enten ønskes nedrevet eller istandsat, kan du ansøge om tilskud til istandsættelse eller nedrivning. Læs mere herunder:

Høringssvar vindmøller

Forslag til plangrundlag for opstilling af fire vindmøller ved Stokhøjvej på Thyholm har været ude i offentlig høring. I den forbindelse har kommunen modtaget 11 høringssvar og herunder ca. 260 underskrifter mod vindmølleprojektet. Du kan se det tidligere offentliggjorte planmateriale samt de modtagne høringssvar nedenfor:

Der skal nu samles op og vurderes på de bemærkningerne, hvorefter sagen igen skal behandles i udvalg og byråd. Der er endnu ikke fastlagt datoer for den politiske behandling. 

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00