Struer Kommune - Lydens ByStruer Kommune - Lydens By

Høringer

Her kan du se de aktuelle høringer i Struer Kommune

Offentliggørelser

Her kan du se de seneste offentliggørelser i Struer Kommune

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019
Teknisk Sekretariat

Endelig vedtagelse af Planstrategi 2019

Struer Byråd har den 28. maj vedtaget Planstrategi 2019 – TÆT PÅ. Planstrategien har været offentligt fremlagt i otte uger fra den 4. marts 2019 til den 30. april 2019.

 

Planstrategien er udarbejdet i henhold til planlovens § 23, som fastsætter, at ethvert byråd skal offentliggøre en kommuneplanstrategi i første halvdel af en byrådsperiode.

Planstrategi 2019 indeholder byrådets vision for kommunens udvikling og fastsætter handlinger, som skal styrke Struer Kommune, som en kommune, der er tæt på mennesker, teknologi og natur.

 

I planstrategien fremgår byrådets beslutning om en fuld revision af kommuneplanen og baggrund for dette.

 

Som en del af planstrategien er redegørelsen for kommunens bæredygtige udvikling – Agenda 21, indarbejdet. Den bæredygtige udvikling tager udgangspunkt i FN’s verdensmål.

 

Planstrategien blev vedtaget med en tilføjelse i temaet ”Bosætning”.

 

Klagevejledning - Planloven 

Denne afgørelse er truffet efter planloven. Ifølge planlovens kapitel 14 har du mulighed for at klage over retslige spørgsmål til Planklagenævnet.  

 

Følgende har mulighed for at klage over afgørelsen: 

  • erhvervsministeren 
  • ansøger og ejer  
  • landsdækkende foreninger og organisationer 
  • alle, som har en retlig interesse i sagens udfald.

 

En klage skal sendes til Planklagenævnet via klageportalen sammen med eventuelle bemærkninger samt juridiske eller administrative dokumenter. Du kan tilgå klageportalen via www.borger.dk eller www.virk.dk

 

Du kan finde yderligere vejledning om pris, sagsbehandlingstid mv. på Planklagenævnets hjemmeside naevneneshus.dk

 

Klagefristen udløber 4 uger efter, at du har modtaget afgørelsen.  

Klagen skal være modtaget senest torsdag den 11. juli 2019kl. 23:59. En klage over afgørelsen har ikke opsættende virkning. Det vil sige, at denne afgørelse er gældende ind til, at der er truffet en ny afgørelse i sagen, før klagefristen er udløbet, og klagen er behandlet.

 

Fristen for et eventuelt søgsmål ved domstolene er 6 måneder fra den dag, hvor afgørelsen er meddelt, jf. planlovens § 62, stk. 1. 

 

Læs yderligere her.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø

Østergade 13
9684 8401

Centerchef

John Patuel Hansen

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE - TELEFON: 70 20 00 00

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00