Struer KommuneStruer Lydens by
Vandværker

Mere end 98 % af vandforsyningen af borgere og erhverv i Struer Kommune sker fra almene vandværker, dvs. vandværker som forsyner mindst 10 ejendomme. De resterende ejendomme og virksomheder forsynes fra mindre vandforsyninger eller eget anlæg. Dertil kommer en række anlæg til markvanding.

I Struer kommune er der i alt 13 almene vandforsyninger, som i alt ejer 14 vandværker. Se listen over vandværker her.

I Danmark er vi stolte af vores drikkevandskvalitet. For at være forberedt i tilfælde af en akut forurening har Struer Kommune udarbejdet ”Beredskabsplan almene vandværker”. Struer Kommunes beredskabsplan for akut forurening af drikkevand skal være kendt og findes i en opdateret version på alle vandværker og relevante afdelinger i kommunen.

De almene vandforsyninger skal have en opdateret beredskabsplan, som på relevante punkter lever op til "Vejledning fra Miljøstyrelsen, Nr. 8, 2002. Planlægning af beredskab for Vandforsyningen".

Som hjælp for de almene vandværker er der udarbejdet en skabelon til ”Beredskabsplan vandværk”.

Her kan du henvende dig

Plan og Miljø
Østergade 13
7600 Struer

Telefon: 9684 8401
E-mail: teknisk@struer.dk

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk
Databeskyttelsesrådgiver
http://struer.dk/dpo
dpo@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00