Struer KommuneStruer Lydens by
Tilskud til frivilligt socialt arbejde

Struer Kommune bidrager med økonomiske tilskud til frivilligt socialt arbejde i henhold til Lov og Social Service §18, og søger på denne måde at styrke samspillet mellem offentlig og frivillig, social indsats.

Læs mere om Frivillighedsudvalget for yderligere informationer om frivillighedsudvalg, ansøgningsskema og mødedagsorden og referater.

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk