Struer KommuneStruer Lydens by
Priser til frivillige

Uddeling af priser på folkeoplysningsområdet, det frivillige sociale område, handicapområdet og ældreområdet.

Struer Kommune m.fl. ønsker at anerkende og synliggøre det store frivillige foreningsarbejde i kommunen.
 
Derfor uddeles en række priser ved Struer Kommunes årlige Nytårskur . Borgere og foreninger i Struer Kommune kan sende forslag til hvem der skal modtage priserne.

Der annonceres om ansøgningsfrist m.v. i november/december måned.

Alle forslag skal udover begrundelse vedlægges et eller flere digitale billeder af den eller de indstillede i det rette aktivitetsmiljø. 


Kulturprisen  

Struer Kommunes Kulturfond uddeler Kulturprisen. 

Fondens formål er at støtte det kulturelle arbejde i Struer Kommune. Denne støtte kan ydes til igangsætning af nye initiativer eller som en anerkendelse af udført indsats, der har styrket kommunens kulturliv.

Årets Idrætsnavn 

Struer Kommune kårer i samarbejde med Struer Idrætsforbund Årets Idrætsnavn. 

Hædersbevisningen tildeles en idrætsudøver eller et hold, der i årets løb har ydet én eller flere ganske særlige idrætspræstationer.

”Du gør en forskel” prisen 

Struer Idrætsforbund uddeler i samarbejde med Sparekassen Vendsyssel ”Du gør en forskel” prisen.

Prisen gives til en lokal idrætsleder, som i det forløbne år vurderes til at have understøttet en markant udvikling inden for et eller flere af idrættens områder: eliteidrætten, breddeidrætten, idræt for særlige målgrupper eller idrætsfaciliteter.


Struer Energi Parks Unglederprisen 

Struer Energi Park uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund ”Ungleder Pokalen”. 

Hædersbevisningen gives til en ung leder eller træner i en af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger for en solid, stabil og ulønnet indsats, og derigennem at anspore andre unge til at gå ind i ledergerningen i idræt. Aldersgrænse 25 år.

Pengeinstitutternes Foreningspris 

Pengeinstitutterne i Struer uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbund Foreningsprisen.

Prisen gives til en forening eller klub, der har opnået fine resultater, men kan også gå til en forening, der har arbejdet godt med børne- og ungdomsarbejdet.

Nordea’s lederpris 

Nordea Bank uddeler i samarbejde med Struer Idrætsforbunds lederpokalen - en vandrepokal. 

Modtageren skal have udført en ulønnet og særdeles dygtig ledergerning i en eller flere af Struer Idrætsforbunds medlemsforeninger. Modtageren skal være bosiddende i Struer Kommune.

Hvidbjerg Banks Spejderpris

Hvidbjerg Bank uddeler i samarbejde med ”Samrådet for ikke idrætslige foreninger” Spejderprisen.

Prisen gives til en leder eller person fra spejderne og øvrige uniformerede korps i Struer Kommune, som har gjort sig særlig bemærket.


Handicapprisen 

Struer Kommunes Handicapråd bedømmer og uddeler prisen. 

Prisen gives til en person, virksomhed, organisation, forening eller lignende har ydet en særlig indsats for, at handicappede i Struer Kommune kan deltage i samfundslivet. 


Frivillighedsprisen 

Socialudvalget i Struer Kommune uddeler prisen efter indstilling fra paraplyforeningen Det Frivillige Samråd.

Prisen gives til en frivillig forening eller gruppe, en enkeltperson eller et projekt, der har ydet en særlig indsats for det frivillige sociale arbejde i Struer Kommune. 


Se nominerede og prismodtagere fra tidligere år:

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 1445
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk

ÅBNINGSTIDER

Mandag   kl: 10:00 - 15:00
Tirsdag   kl: 10:00 - 15:00
Onsdag   kl: 10:00 - 15:00
Torsdag   kl: 10:00 - 17:00
Fredag   kl: 10:00 - 12:00

 

DEN DIGITALE HOTLINE

TELEFONTIDER  
Mandag - torsdag kl. 08.00 - 20.00
Fredag kl. 08.00 - 16.00
Lørdag lukket
Søndag kl. 16.00 - 20.00