Struer KommuneStruer Lydens by
Sprog og integration

Struer Kommunes indsats på tosprogsområdet

Ressourcecenter for tosprogede børn har til opgave at, i samarbejde med pædagoger, lærere og sagsbehandlere at udvikle, optimere og afvikle indsatsen overfor alle tosprogede børn fra 3 til 18 år i Struer Kommune.

Indsatsen for 3-6 årige tosprogede småbørn i Struer kommune

 • Sprogvurdering af alle 3 årige tosprogede børn ( § 11 stk. 1 og 2)
 • Sprogstimulering af alle tosprogede børn, der er vurderet efter § 11 stk. 3
 • Vejledning og rådgivning af børnehaverne i forbindelse med modtagelse, sprogstimulering, samt forældresamarbejde med etnisk minoritetsfamilier.
 • Vidensudvikling/deling på tosprogsområdet i form af fyrtårnsmøder*
 • Afvikling af projektet ”Forældresamarbejde med fokus på læring

Indsatsen for tosprogede skolebørn i Struer Kommune

 • Indslusning af nyankomne elever - 3 modtagelsesklasser for indskoling, mellemtrinnet og udskoling.
 • Den udvidede modtagelsesklasse for sent ankomne tosprogede skolebørn– se beskrivelse.
 • Sprogvurdering af elever, der henvises til ressourcecentret for tosprogede.
 • Vejledning og rådgivning af skolerne i forbindelse med modtagelse, undervisning i dansk som andetsprog, implementering af dansk som andetsprog i alle fag, samt forældresamarbejde med etnisk minoritetsforældre.
 • Vidensudvikling/deling på tosprogsområdet i form af fyrtårnsmøder

 

* Fyrtårn er en ressourceperson, der har et tæt samarbejde med Ressourcecentret for tosprogede børn og herved:

 • får kendskab og indsigt i området og sørger for at viderebringe denne viden til skolen/børnehaven
 • er et bindeled mellem skole/børnehaven og ressourcecentret
 • er med til at udpege konkrete behov i forbindelse med undervisning/sprogstimulering af tosprogede elever/børn på skolen/børnehaven
 • er en støtteperson til andre kollegaer i forbindelse med undervisning/sprogstimulering af tosprogede elever/børn
KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk