Struer KommuneStruer Lydens by
Skoledistrikter

Struer kommunes undervisningstilbud er opdelt i 7 distrikter. I hvert distrikt er der et tæt samarbejde med det tilhørende dagtilbud.

Visionen for arbejdet i folkeskolerne er En skole i udvikling og trivsel.

Vi ser det som vores fornemste opgave at udvikle børn og unge fulde af livsduelighed og faglighed.

Det sker i fællesskab med andre og den gensidige respekt som ligeværd bygger på.

Skoledistrikter
Styrelsesvedtægt - skolevæsen

Styrelsesvedtægt - skolevæsen

Bemærk: er under redigering

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk