Struer KommuneStruer Lydens by
Private institutioner

Lov om Private leverandører af dagtilbud – pengene følger barnet L25 blev vedtaget den 17. maj 2005 og trådte i kraft den 1. oktober 2005. Loven betyder, at byrådet i den stedlige kommune skal godkende privatinstitutioner, hvis de lever op til lovgivningen og kommunens betingelser for godkendelse af dagtilbud.

Læs de fulde Godkendelseskriterier/retningslinjer i forbindelse med oprettelse/drift af privatinstitutioner i Struer Kommune

KONTAKT INFORMATION
Struer Kommune
Postbox 19
Østergade 11-15
7600 Struer
CVR: 29189951
T: 9684 8484
F: 9684 8109
struer@struer.dk
sikkerpost@struer.dk